Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Тестове за самооценка
20 Февруари 2020
Тестове
 

Инструкция: С Помощта на тази скала може да се оцени глобалното отношение към собствената личност. Това отношение оказва значително влияние върху проявите на тревожност, депресия, върху психосоматичните заболявания, а също така върху активността в общуването, стремежа към лидерство и чувството за междуличностна опастност.

Въпросникът се състои от съжедения, към всяко от които се предлагат 4 възможни отговора - Напълно съгласен, Съгласен, Несъгласен, Абсолюто несъгласен. От тях изберете този, който ви допада най-много.

1. Мисля, че съм достоен за уважение човек, в крайна сметка не по-малко от другите.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
2. Винаги съм склонен да се възприемам като неудачник.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
3. Мисля, че притежавам редица добри качества.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
4. Способен съм да се справям с някои неща не по-зле от другите хора.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
5. Струва ми се, че няма с какво особено да се гордея.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолтно несъгласен
6. Мисля, че се отнасям добре със себе си.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
7. Като цяло съм доволен от себе си.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
8. Бих желал да се уважавам повече.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
9. Понякога съвсем ясно чувствам своята безполезност
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
10. Понякога си мисля, че за нищо не ме бива.
Напълно съгласен
Съгласен
Несъгласен
Абсолютно несъгласен
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване