Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Публикации
02 Април 2020
ПУБЛИКАЦИИ
 
Провеждане на 16-та ежегодна кампания за повишаване на световнaта осведоменост, насочена към подчертаване на нуждата от подобряване на услугите в областта на психичното здраве

В основата на кампанията по случай Световния ден на психичното здраве през 2008г. стои мотото „Да направим психичното здраве световен приоритет – подобряване на услугите чрез гражданско застъпничество и действие.”. Тазгодишната тема е адресирана към все още съществуващата нужда „въпросите на психичното здраве да станат световен приоритет” и се набляга на психичното здраве като международна грижа, факт, който доста често е пренебрегван. Психичните разстройства не избират жертвите си, те се появяват в различните култури и във всеки етап от човешкия живот. 

Световната федерация за психично здраве обявява 10 октомври за Световен ден на психичното здраве през 1992 г. Това е единствената ежегодна кампания, която насочва вниманието на обществото към специфични аспекти от психичното здраве и психичните разстройства и в момента се отбелязва в над 100 държави под формата на различни местни, регионални и национални мероприятия и програми.

Изданието „Поредица за световното психично здраве” на медицинско списание „Лансет” от септември 2007 г. подчертава тъжния факт, че все още се обръща твърде малко внимание на хора с психичноздравни проблеми, както и на усилията за поддържането на добро психично и физическо състояние. През 2008 г. Световният ден на психичното здраве ще наблегне на факти и послания, съдържащи се в поредицата на „Лансет” и ще цели да насърчи един нов поглед към необходимостта от обществена политика за добра информираност и застъпничество в областта на психичното здраве на различни нива и в различни страни по света с цел борба със:  

• съществуващите слабости на предоставяните услугите в сферата на психичното здраве

• постоянната стигма и дискриминация като своеобразна бариера за достъп до услуги;

• неравномерно разпределение на държавното финансиране за психичното здраве и защита на благосъстоянието; 

• нуждата от по-пълноценно интегриране на психичното здраве в общата система на обществено здравеопазване.

Световният ден за психичното здраве ще привлече вниманието към насъщните нужди на хора с психични разстройства и лошо психично здраве, развитието на ефективни методи и способи за лечение, които могат до доведат до възстановяване и управление на психичната болест. Застъпничеството се явява като едно от ключовите средства за подобряване на политиките и практиките в тази сфера, повишаване на достъпа до услуги и намаляване на стигмата, свързана с психичната болест. Целта на тазгодишната кампания е да пробуди духа на съпричастност и неотложност и да подхрани усилията за  застъпничество както на местно, така и на глобално ниво, така че да се постигне промяна.  Световната федерация за психично здраве вярва, че резултатът от силно и съгласувано застъпничество ще подобри услугите за тези, които имат нужда и полза от тях  - без значение къде живеят или в какви икономическите и семейните обстоятелства се намират.

Време е светът да се вслуша и да се активизира, за да подобри качеството на психичноздравните услуги  и да направи лесен достъпа до тях от страна на тези, които страдат от тежки психични разстройства като шизофрения, тревожни разстройства, афективни разстройства и депресия! Това е и основното послание на Световния ден за психично здраве 2008 г.
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване