Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Публикации
21 Февруари 2020
ПУБЛИКАЦИИ
 
Аутизмът-отражение в счупено огледало
Medlinks.Ru
Американски психолози са стигнали до извода, че причина за аутизма е нарушение във функционирането на системата на огледалните неврони в главния мозък. Това води до отсъствие на съпреживяване и до други, характерни за заболяването признаци. Съвременното определение за аутизма е, че той е нарушение на психичното развитие, характеризиращо се с особена форма на контакт с обкръжаващите, разстройство на речта и моториката, стереотипност на действията и поведението, водещи до нарушение на социалното взаимодействие. Той се среща при 4-5 деца на 10000.

Американските учени Вилянур Рамачандан и Линдзи Оберман от лабораторията на Калифорнийския университет в Сан Диего през последните години изучават връзката между аутизма и откритите скоро класове клетки на главния мозък- т.нар. огледални неврони. Тъй като те отговарят за способността за съпреживяване и възприемане мотивацията на другия човек, било логично да предположат, че нарушението на тази специфична нервна дейност ще се прояви под формата на аутизъм.
Огледалните неврони се локализират в различни части на мозъка. Благодарение на тях например ние реагираме на болката на друг човек или подражаваме на някой.

За да се разбере как действат огледалните клетки при аутистични деца, на енцефалограмите били определяни т.нар мю - вълни. Станало ясно, че когато дете с аутизъм извършва прости действия, неговата енцефалограма се мени както при другите деца, но когато види друг човек, за разлика от останалите деца, то не реагира - характеристиките на мю-вълните не се променят. Остава главният въпрос-по какъв начин това откритие ще помогне на децата с аутизъм и дали ще може да се възстанови "огледалото".
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване