Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
18 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ

Политиката за психично здраве въвежда нов модел на психично-здравната помощ в България. В съответствие с европейските критерии дейността е насочена към подпомагане на прехода от настаняването на хора с психична болест в институции към модел психиятрия в общността, за социална подкрепа на обществото и за пълноценно участие на хората с психични разстройства в обществения живот.

Дневния център е организация извършваща услугата – психо-социална рехабилитация,  имащ за цел по-лесното и бързо връщане на клиента в нормалния начин на живот. Психо-социалната рехабилитация е насочена основно към пациенти с тежки психични разстройства, като има за цел подобряване качеството на живота  и намирайки своето място в него.  ДЦ предоставя всички услуги предвидени от закона, като включва соц. клуб, артерапия, трудова терапия, организиране на мероприятия и храна при заявено желание на клиента. Освен тези услуги  клиентите имат възможността да участват в специални рехабилитационни програми и модули, към центъра е сформиран и функционира първият в страната пациентски съвет на хора с писихични разтройства. Тези програми са: Соц. умения и умения за самостоятелен живот, към тази програма се включват модул за Разговорни умения, модул за Търсене на работа, Програма Терапевтична кухня, Програма подкрепена заетост и Преходно работно място.

Целта на програмата “Социални умения и умения за самостоятелен живот” е  да научи пациентите с тежки психични болести   да разпознават и повлияват индивидуалните модели на предупредителните сигнали. Целта на модула е да помогне на тези пациенти да станат опитни наблюдатели на особеностите на симптомите и да бъдат активни участници в процеса на лечението.
В ДЦВУ работят 3 соц.работници и 3 психолози, 1 медицинска сестра и 1 оговорни по хигиената предварително преминали през обучителен курс и продължаващи обучението си по заложените програми. 

Проаграмата “Терапевтична кухня” помага за усвояване на умения за поддържане на бита и кухнята за да могат да бъдат полезни не само за себе си, но и за околните. Водещи на тази програма са:
1. Вера Ангелова – социален работник
2. Атанаска Аркадиева– психолог

Водещи на модул “Търсене на работа”, програма “Продкрепена заетост” и програма “Преходно работно място” са:
1. Фиданка Петрова – социален работник
2. Миглена Вълкова – социален работник

Водещи на модул “Разговорни умения” са:
1. Силвия Митева - психолог
2. Стойна Ежкова – социален работник

Центъра работи официално от 1.08.2005г. Той е държавна дейност финансиран от Републиканския бюджет през общината. Партньор при откриване

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване