Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
20 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ”
Дейности на службата: социални; грижи за деца
Проблеми, с които работи службата: тежка психична болест, насилие, разстройства на храненето, малтретирани деца
Възрастова група: Деца 7-19 годишна възраст
Предлагани услуги: индивидуална и групова психотерапия; психосоциална рехабилитация – обучение в социални умения, програма за дневни грижи, други
Службата предлага домашни посещения.
Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Специализиран персонал: 1психолог, 1 социален работник, 1 медицинска сестра, 12 административен персонал
Заплащане на услугите: от държавата; с дарения
обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване