Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
20 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД


Информационен център за психично здраве (ИЦПЗ), гр.Благоевград е създаден по проект “Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността – област Благоевград” на Глобална Инициатива в Психиатрията – София. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Външно министерство на Кралство Холандия, по програма MATRA. В рамките на проекта Глобална Инициатива в Психиатрията – София подкрепя създаването на Дневен център и Защитено жилище за лица с психични проблеми, които се реализират съвместно с община Благоевград; както и създаването на две университетски програми за психосоциална рехабилитация и психиатрично сестринство.

Основните партньори по проекта са Министерство на Труда и социалната политика чрез Агенция за социално подпомагане и техните регионални структури; Министерство на Здравеопазването, чрез психично-здравния проект по Пакта за Стабилност; община Благоевград, академичните структури - Югозападен университет “Неофит Рилски” и Медицински колеж гр.Благоевград.

Основни цели на ИЦПЗ са: събиране, систематизиране и разпространение на информация относно психично здраве, психични разстройства и рискови групи, както и за професионалисти и организации, предоставящи психично-здравни услуги; информиране на обществеността за проблемите на хората с дългосрочна психична болест и техните близки; подобряване на комуникацията между ресорните институции; подпомагане реализирането на различни инициативи, които да допринесат за осъществяване на реформа в социалната и психично-здравна област; организиране на информационни кампании с цел намаляване на дискриминацията и стигмата по отношение на хората с психични заболявания.

За постигане на поставените цели ИЦПЗ развива пет програми: програма проучвания, в рамките на която се разработва и прилага стратегия за системни проучвания на нагласи, очаквания и нужди в областта на психичното здраве сред различни целеви групи; оценка на процеса на прилагане на програмите на ИЦПЗ и оценка на ефективността на предоставяните услуги в общността. Програма Обучения – организиране и провеждане на специализирани обучения за специфични целеви групи (журналисти, работодатели, общопракрикуващи лекари и др.). Програма Предоставяне на информация – включва издаването на различни печатни материали (Справочник за психично-здравни и социални услуги в област Благоевград; Бюлетин за психично здраве; информационни брошури), поддържане на Уебсайт; поддържане на Читалня (включитено виртуална читалня) и създаване и обслужване на психично-здравна информационна линия. Програма Връзки с обществеността, дейностите по която са свързани с информиране и въвличане на общността в различни дейности на ИЦ; организиране на публични събития, (лекции, беседи, тематични конкурси, международни форуми), работа с медиите в региона. Програма Психично здраве и ХИВ/СПИН основно се акцентира върху връзката на психичното здраве и ХИВ/СПИН.

 

 

 

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване