Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
19 Февруари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕЦ”

Вид на службата: държавна; Дирекция „Социално подпомагане”; дневен център

Дейности на службата: социални
Проблеми, с които работи службата: деца и лица с физически и интелектуални затруднения

Възрастова група: деца от 3 до 18 годишна възраст и лица над 18 години

Предлагани услуги: психотерапия – индивидуална, семейна и групова; психосоциална рехабилитация (трудова рехабилитация, обучение в социални умения, социален клуб, програма за дневни грижи, други).

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Службата има ограничения за достъп на определени клиенти.

Специализиран персонал: 1 психолог, 1 социален работник, 1 трудотерапевт, 1 логопед, 1 рехабилитатор, 1 специален педагог

Заплащане на услугите: от държавата; за лица над 18 години се доплаща с процент от пенсията

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване