Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
20 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ „НАДЕЖДА”

Вид на службата: общинска; Дирекция „Социално подпомагане”; дом за деца или младежи с увреждания; дневен център; център за социална рехабилитация и интеграция

Дейности на службата: социални, психологически, логопедични, рехабилитационни, възпитателни, обучителни.

Проблеми, с които работи службата: Детска церебрална парализа, Синдром на Даун, Олигофрения, Епилепсия, Глухота

Възрастова група: от 3 до 18 годишна възраст
Предлагани услуги: психосоциална рехабилитация

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Службата работи по конкретни програми от грижи – работи се групово и индивидуално, въз основа на планове за грижи.

Специализиран персонал: 1 психолог, 1 социален работник, 1 психиатрична сестра, 2 трудотерапевти, 2 санитари, 3 възпитатели, 1 кинезитерапевт, 6 - други

Заплащане на услугите: от държавата


 

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване