Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
18 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „ИВАН КЮЛЕВ”

Вид на службата: държавна; социална служба; дом за деца от І до ХІІ клас; център за временно настаняване; център за настаняване от семеен тип

Дейности на службата: социални

Проблеми, с които работи службата: отглеждане, възпитание и обучение на деца до завършване на средното образование

Възрастова група: деца и младежи на възраст от 6 до 20 години
Предлагани услуги: психосоциална рехабилитация

Службата предлага домашни посещения.

Службата работи по конкретни програми от грижи:
1. Правилник за устройството и дейността на ДОВДЛРГ
2. Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Службата има ограничения за достъп на определени клиенти – децата трябва да са физически и психически здрави и да се самообслужват.

Специализиран персонал: 1,5 -  административен персонал; 4,5 – възпитатели; 5,5 – обслужващ персонал

Заплащане на услугите: от държавата; чрез дарители.

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване