Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
19 Февруари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
СДРУЖЕНИЕ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – НОВА АЛТЕРНАТИВА”

Вид на службата: нестопанска организация с обществено полезна дейност; Гореща линия за деца и юноши – лицензирана денонощна услуга

Дейности на службата: социални; психологически; образователни

Проблеми, с които работи службата: често разпространени психични болести; зависимости; насилие; разстройства на храненето и др.
Възрастова група: деца и юноши до 18 годишна възраст; семейства с деца; специалисти от помагащите професии

Предлагани услуги: психологическо консултиране; психотерапия (индивидуална, семейна и групова); работа с непосредственото обкръжение от квартала

Службата предлага спешна помощ.
Специализиран персонал: 11 психолози; 4 социални работници; 1 медицинска сестра; 1 трудотерапевт; административен персонал – 3бр.; други – 12бр.

Заплащане на услугите: от проекти; собствен принос

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване