Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
18 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „СЛЪНЦЕ”

Вид на службата: държавна; дневен дом за деца и младежи с увреждания; дневен център

Дейности на службата: социални, психологически, възпитателни, обучителни, рехабилитационни

Проблеми, с които работи службата: често разпространени психични болести; агресивни прояви; аутизъм

Възрастова група: 3-18 годишна възраст

Предлагани услуги: промоция на психично здраве и профилактика на психична болест; психологическо консултиране; психотерапия (индивидуална и групова); психосоциална рехабилитация

Програма „Дневна грижа” – рехабилитация, възпитание, обучение, трудотерапия

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Само за клиенти/пациенти с група инвалидност.

Специализиран персонал: 1 психолог; 1 социален работник; 2 медицински сестри; 1 трудотерапевт; 2 възпитатели; 1 кинезитерапевт; административен персонал-1бр.

Заплащане на услугите: от държавата; от клиента/пациента
- до 16 годишна възраст – от държавата
- над 16 годишна възраст – от клиента

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване