Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
18 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
БЮДЖЕТНО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” – КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Вид на службата: държавна, общинска;

Дейности на службата: социални; дом за временно настаняване;домашен социален патронаж; дневен център; обществена трапезария

Проблеми, с които работи службата: интелектуална недостатъчност
Възрастова група: 3-18годишна възраст; над 18 годишна възраст; възрастни хора над 60 годишна възраст

Предлагани услуги: психосоциална рехабилитация (обучение в социални умения, социален клуб, програма за дневни грижи
Службата предлага домашни посещения.

Специализиран персонал: 1 психолог; 6 социални работници; 1 медицинска сестра; 2 трудотерапевти; други – 43бр. (логопед, възпитатели, кинезитерапевти, обслужващ персонал); административен персонал – 7 бр.

Заплащане на услугите: от клиента/пациента; от държавата
- до 16 годишна възраст – от държавата
- над 16 годишна възраст – от лични доходи
- Домашен социален патронаж – до 60% от личните доходи
- Дневен център за стари хора – до 30% от личните доходи
- Дневен център за младежи и девойки – до 30% от личните доходи
- Дом за временно настаняване – до 30% от личните доходи

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване