Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
20 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
МЦ „ЕСОЕС ТРАВМА ЦЕНТЪР” ООД БЛАГОЕВГРАД

Вид на службата: частна; лечебно заведение – извънболнична служба; кризисен център

Дейности на службата: медицински, социални и психологически

Проблеми, с които работи службата: често разпространени психични болести; тежка психична болест; зависимости; насилие; разстройства на храненето

Възрастова група: с всички възрастови групи
Предлагани услуги: промоция на психично здраве и профилактика на психична болест; лечебни; психологическо консултиране; психосоциална рехабилитация (обучение в социални умения); грижа за роднините

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Службата предлага спешна помощ.
Службата предлага домашни посещения.

Специализиран персонал: 1 психиатър; 1 психолог; 1 социален работник, 1 психиатрична сестра; педиатър; невролог; ортопед; гинеколог; терапевт; административен персонал – 2бр.
Заплащане на услугите: от НЗОК; от клиента/пациента

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване