Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
19 Февруари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Вид на службата: държавна, дом за деца и младежи с увреждания

Дейности на службата: медицински, социални, психологически, други
Проблеми, с които работи службата: деца и младежи с различна степен на умствена изостаналост

Възрастова група: деца 3-18 годишна възраст с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост; младежи до 25 годишна възраст, при които физическото и психическото развитие не съответства на календарната възраст

Предлагани услуги: психосоциална рехабилитация (обучение в социални умения, програма за дневни грижи); работа с непосредственото обкръжение от квартала
- Програма „Баба и внуче”
- Програма „Рехабилитацията – неотложни грижи за децата”
- Програма „Музикотерапията – форма на комуникацията”

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Само за клиенти/пациенти с определени заболявания.

Специализиран персонал: 1 психолог; 2 социални работници; административен персонал - 4бр.; други – 78бр. (медицински сестри,възпитатели, рехабилитатори, учители, специални педагози, санитари, огняри, наети по проекти)

Заплащане на услугите: смесен тип (от клиента плюс друго финансиране); от проекти; от държавата
- 3-16 годишна възраст – от държавата
- 16-18 годишна възраст – 50% от личния доход и 50% от държавата
- При навършилите пълнолетие, които остават да ползват услугите на заведението – 80% от личния доход и 20% от държавата

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване