Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
20 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Вид на службата: държавна, специално училище

Дейности на службата: психологически, логопедични, образователни, ресурсно подпомагане на интегрирани в общообразователни училища и детски градини деца с увреждания.

Проблеми, с които работи службата: корекция и компенсация на интелектуална недостатъчност; логопедични проблеми; психологични проблеми.

Възрастова група: деца 3-6 годишна възраст; ученици 7-18 годишна възраст
Предлагани услуги: психологическо консултиране; психосоциална рехабилитация (обучение в социални умения); работа с непосредственото обкръжение от квартала.

Службата е достъпна за хора с физически увреждания.
Само за клиенти/пациенти с протокол за насочване от Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН.

Специализиран персонал: 1психолог, други - 40бр. (логопед,  специални педагози,  ресурсни учители), административен персонал – 3бр.
Заплащане на услугите: от държавата.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване