Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Психичноздравни служби
18 Януари 2020
ПСИХИЧНОЗДРАВНИ СЛУЖБИ
 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

“Защитено жилище” – това е вид социална услуга, която има за цел да подпомогне и разшири възможностите на потребителите да водят самостоятелен и независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.”Защитено жилище” е служба, която предлага услугата “жилище” за хора с психична болест.

Целевата група включва пълнолетни жени и мъже, страдащи от психични разстройства в състояние на ремисия.

В съвместните срещи между професионалиста и евентуалния потребител на този вид социална услуга се прави оценка за възможността да бъдат интегрирани в общността. Прави се оценка на:
• Рискови фактори
• Възможност за осъществяване на социални контакти
Критериите за прием на хора в “Защитеното жилище” са:
1. Хора с психична болест – шизофрения
2. Възраст – 40-42г.
3. Да са от Благоевградска област
4. Да не са загубили социалните си умения
Клиничен профил – хора с хронични психични разстройства, във фаза на стабилност.

Капацитетът на “Защитено жилище” е 8 места. В службата ни работят трима специалисти: един психолог и двама социални работници.Нашата цел е да допринесем за създаване на умения за:
- поддържане на хигиената /при необходимост/
- водене на здравословен начин на живот
- придобиване на самочувствие – разбиране на своята значимост в обществото
- придобиване на трудови навици
- проява на постоянство, упорство и отговорност

Ще работим и ще развиваме три програми:
1. Координиране на случай
2. Обучение в умения за всекидневен живот
3. Програма за възстановяване на връзката с близките

Защитено жилище за хора с психични разстройства гр.Благоевград е алтернативна форма на социалната услуга в общността. Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подпомагани от специалисти.

Потребителите на Защитено жилище са хора с психични разстройства, прекарали част от живота си в специализирани5 институции, но с реален шанс за социална интеграция.

Капацитета на Защитено жилище гр.Благоевград е 8 места. В него работят трима специалисти:  един психолог и двама социални работници.

Критерийте за прием в Защитено жилище са :
1. Хора с психична болест – Шизофрения
2. Да бъдат в дълги ремисии
3. Възраст – 18г. – 50г.
4. Да не са загубили социалните си умения
5. Да са от Благоевградска област

Целта на Защитено жилище е да има преходност, т.е. потребителите на социалната услуга на по-късен етап да придобият умения за самостоятелен начин на живот и да се върнат в общността.

Работи се по няколко направления за създаване на умения за:
- Поддържане на хигиенно – битови навици
- Придобиване на трудови навици
- Водене на здравословен начин на живот
- Придобиване на самочуствие – разбиране на своята значимост в обществото
- Проява на постоянство, упорство и отговорност
- Разпределяне на средствата

обратна връзка
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване