Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Социални услуги, предоставяни в специализирани институции
Според данни от мащабно изследване на Български хелзински комитет (БХК), през 2004 г. в България съществуват 26 дома за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ), 13 дома за възрастни с психични разстройства и 13 дома за възрастни с деменция (ДВД). В тях живеят общо около 4500 души, от които около 2500 в ДВУИ, около 1200 в ДВПР и около 800 в ДВД. Около 70% от тези домове се намират извън рамките на населени места.

Изследователите на БХК са установили, че профилирането на домовете е съвсем условно като съжителството на лица с умствена изостаналост с лица с психични разстройства е обичайна и повсеместна реалност. Докладът на БХК съобщава, че в домовете не се организират дейности, в които домуващите да са ангажирани системно с цел придобиване и трениране на социални умения, т.е. липсват програми за рехабилитация, насочени към възстановяване на психосоциалното функциониране.
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване