Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Първична инвалидност, свързана с психични разстройства

От направеното проучване за броя на първично инвалидизираните лица (източник на данните е НЦЗИ) става ясно, че всяка година през периода 2001-2004, средно между 4 и 5 хиляди души (средно годишно – 4600) биват първично инвалидизирани (освидетелствани от ТЕЛК за първи път) във връзка с хронично психично разстройство. През 2005 г. броят на първично инвалидизираните лица с психични и поведенчески разстройства над 16 години е 4260. Според мнението на експерти, тези цифри не отразяват реалния брой на лицата, които поради психично увреждане са с намалени възможности да се интегрират на пазара на труда, тъй като не всички лица с психични увреждания се обръщат към ТЕЛК за освидетелстване.

Спрямо всички първично инвалидизирани лица, процентът на първично инвалидизираните поради психични разстройства представлява близо 4,4% средно за посочения четиригодишен период (2001-2004) и 3,7% за 2005 г. Близо 1/3 от тях са със загубена работоспособност поради хронично протичаща шизофрения. За сравнение, процентът на първично инвалидизирани лица през 2005 г. поради болести на нервната система също е 3,7% от всички.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване