Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Заведения за психиатрична помощ

По данни на Националния център за здравна информация (http://www.nchi.government.bg), през 2005 г. в България има 24 специализирани лечебни заведения за психиатрична помощ. Това са 12 държавни психиатрични болници, които разполагат с 2790 легла и 12 общински психиатрични диспансери с 1520 легла. Освен тях съществуват 18 психиатрични отделения и клиники към многопрофилните и университетските болници с общо около 950 легла (в тази справка не са включени данни за двете психиатрични клиники към ведомствените болници на МВР и МО). По този начин, осигуреността с психиатрични легла на 1000 души от общото население възлиза на близо 0,7.

През 2005 г. общо 182000 души са получавали специализирана медицинска помощ в психиатричните служби в България, като от тях 30000 са страдали от шизофрения и 29800 от афективни разстройства. Случаите, в които е била оказана болнична помощ са били 47650. За сравнение, стационарна медицинска помощ по повод болести на нервната система е била оказвана в 52170 случая.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване