Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Нaселение на един лекар към 31.12. за перода 2000 - 2005 г. по райони за планиране и области

Райони за планиране и области Население на един лекар
2000 2001 2002 2003 2004 2005
България 296 290 283 277 283 274
Северна България
Северозападен 338 344 333 326 321 317
Видин 298 324 302 311 306 308
Враца 337 326 322 309 307 308
Монтана 377 387 376 365 352 338
Северен централен 310 325 317 304 305 306
Велико Търново 366 345 336 328 345 326
Габрово 248 298 287 287 291 287
Ловеч 378 309 298 279 283 279
Плевен 233 281 278 257 252 271
Русе 410 411 396 396 380 373
Североизточен 365 327 308 300 304 300
Варна 286 254 241 231 238 231
Добрич 385 353 326 333 340 345
Разград 509 464 438 438 428 404
Силистра 477 431 405 387 392 393
Търговище 412 408 375 379 381 378
Шумен 388 348 333 319 316 323
Южна България
Югозападен 243 240 238 300 304 300
Благоевград 438 427 408 401 408 410
Кюстендил 321 368 336 340 330 328
Перник 310 322 316 308 323 344
София 287 297 287 277 291 279
София(столица) 199 192 194 196 200 197
Южен централен 328 321 317 308 302 300
Кърджали 589 432 405 406 393 393
Пазарджик 436 432 421 408 397 389
Пловдив 268 280 282 272 267 262
Смолян 382 361 361 361 364 367
Стара Загора 278 268 259 253 248 251
Хасково 385 380 371 362 358 359
Югоизточен 363 396 389 381 380 383
Бургас 409 401 384 378 374 378
Сливен 298 384 392 375 382 381
Ямбол 370 401 398 400 398 401


Данните в таблицата показват, че осигуреността на населението в област Благоевград с лекари е една от най-ниските за страната. Един лекар в Благоевградска област през 2005 г. обслужва 410 души. За сравнение в Стара Загора един лекар обслужва 250 души, а в столицата – по-малко от 200. Няма друга област в страната, която да има мо-малка осигуреност с лекари от Благоевград.

Източник: Национален статистически институт (http://www.nsi.bg/SocialActivities/Health.htm)
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване