Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Статистически и епидемиологични данни на броя на заразените със СПИН хора в България

В България към момента (май 2007г.) официално е Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 724 ХИВ – серопозитивни лица.

Анализът на данните показва, че около 67 % от инфектираните са мъже и 33 % - жени. Около 25 % от всички ХИВ-серопозитивни лица са във възрастовата група 15-25 г. Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният /полов/ път на предаване на инфекцията –87 %, кръвен път – венозна употреба на наркотици – 9 % и кръв и кръвни продукти – 3 %, и okoло 1 % са инфектирани по вертикален път / майка-дете /. При половия път на предаване значително преобладава хетеросексуалният път - около 80 %, и хомо/бисексуален път – около 20 %. По експертна оценка хомо/бисексуалният път на предаване е значително по-висок от официално регистрирания. Кръвният път на предаване на ХИВ е регистриран при хемофилици, хемотрансфузирани пациенти и интравенозни наркомани. Последните случаи на инфектирани с ХИВ хемофилици и хемотрансфузирани пациенти са регистрирани през 1996 г. През последните две години се наблюдава увеличение на броя на интравенозните наркомани инфектирани с ХИВ. Общият брой на официално регистрираните заразени с ХИВ наркомани за периода 1986 г. – 31.12.2006 г. e 64. Този тревожен факт бе регистриран още през 2005 г., когато бяха открити 13 интравенозни наркомани с ХИВ инфекция. Анализът на данните от проведеното втора генерация епидемиологично проучване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през ноември – декември 2004 г. показа, че 63 % от интравенозните наркомани са заразени с хепатит С, а 8 % - с хепатит В. Тези данни са индикатор, че в общността на интравенозните наркомани широко се практикува ползването на общи игли и спринцовки и съществува реална опасност от бързо разпространение на ХИВ инфекцията. През 2006 г. активно издирени бяха нови 32 ХИВ – позитивни интравенозни наркомани и продължава проучването на техните контактни лица. Данните показват, че около 63 % от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са oт следните региони- София , Бургас, Варна и Пловдив.

През 2006 г. броят на новооткритите лица, инфектирани с ХИВ, е бил 91, от които 71 мъже и 20 жени. През 2006 г. се наблюдава драстично спадане на долната възрастова граница. Най-младият инфектиран с ХИВ мъж е на 16 г., а най-възрастният на 61 г. При жените най-младата инфектирана с ХИВ е на 18 г., а най-възрастната - на 62 г. Данните показват, че броят на инфектираните мъже е 3,5 по-голям от броя на инфектираните жени. Засегнатите са от всички възрастови групи и се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. Над 40 от новооткритите лица през 2006 г. са регистрирани от Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, 16 са открити като лежащо болни, 12 лица са се изследвали по желание, 10 са споделили хомо/бисексуални контакти, 7 са открити при кръводаряване, 3 - в местата за лишаване от свобода, 2 жени са открити като бременни. Данните за разпределението по региони показва, че 29 лица са от Пловдив, 25 лица от София град и София област, 8 лица от Варна, 5 лица от Ст. Загора, 5 лица от Хасково и от другите региони - под 3 лица. Общо преминали от създаването на КАБКИС ( 01.12.2003г.) са над 15 000 души. През 2006 година дейностите по предоставяне и на анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН се финансират от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с над 81 000 долара. България първата страна в региона, която от 2003 година провежда ситемна и последователна политика за насърчаване на доброволното и безплатно консултиране и изследване на СПИН.

През 2006 г. се наблюдава увеличение на новооткритите заразени с ХИВ лица, които ползват интравенозни наркотици – 32 (за сравнение през 2005 г. техният брой е бил 13). По-голяма част от тези лица са открити от мобилните кабинети и КАБКИС на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

*Използвани са данни от Националната програма за контрол и превенция на ХИВ/СПИН на Министерството на здравеопазването.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване