Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Здравна статистика
19 Февруари 2020
СТАТИСТИКА
 
Основни резултати от изследването на здравното състояние на населението в България

Изследването е проведено
през месец Март 2001 година, паралелно с преброяването на населението.

Относителен дял на най-често посочваните от респондентите
неблагополучия в здравето (в %)

Общо По пол
Мъже Жени
Високо кръвно налягане 21,3 18,3 24,3
Мигрена и често главоболие 13,0 7,4 18,5
Продължително състояние
на безпокойство и депресия
8,1 6,2 10,1

Според това проучване, продължителните състояния на безпокойство и депресия са на трето място по разпространеност сред населението, като над 8% от извадката посочват наличието на такъв проблем в индивидуалното здраве, предшестван от мигрена и често главоболие (13%) и високо кръвно налягане (21%). Всички други неблагополучия в здравето, създаващи субективни проблеми и /или страдание, са посочени от респондентите в по-малка степен. Екстраполацията на тези цифри към населението на област Благоевград, позволява да се изчисли абсолютния брой на жителите на областта, оценяващи себе си като страдащи от продължително състояние на безпокойство и депресия в степен, заслужаваща да бъде отбелязана. Този брой възлиза на 27 000 души. Различните състояния на тревожност и депресия са сред най-честите психични разстройства във всички страни по света.

Източник на данните: Национален статистически институт, 2001, www.nsi.bg

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване