Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Често задавани въпроси > Шизофрения
20 Февруари 2020
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 
Лекувам се за шизофрения от вече две години.
Шизофрения

Здравейте. Лекувам се за шизофрения от вече две години. Преди два месеца психиатърът ми смени лекарствата заради здравната каса. От новите лекарства обече имам силна сънливост през деня и спа много през нощта. Кажете ми моля ви дали това е нормално или не
Здравейте. Лекувам се за шизофрения от вече две години. Преди два месеца психиатърът ми смени лекарствата заради здравната каса. От новите лекарства обече имам силна сънливост през деня и спа много през нощта. Кажете ми моля ви дали това е нормално или не
Сънливост през деня, чувство на умора и отпадналост, намалена концентрация са все прояви на един от най-честите странични ефекти при лечение с антипсихотици и други психотропни медикаменти. Нарича се седиране. Терминът седиране произлиза от латинската дума sedatio, която означава «успокоение», а тя от своя страна е свързана с латинския глагол sedeo, който означава «седя». Така с термина седиране се обозначава състояние, при което Ви се приисква да си поседнете, да приседнете. Не винаги, обаче, седирането представлява нежелан ефект от лечението. При пациенти с много високи нива на тревожност, безпокойство или възбуда, седирането може да представлява желан лечебен ефект. Когато успокоителния (седативния) ефект на приеманите лекарства е силно изразен, пациентите могат да се оплакват от чувство на умора, безсилие, омаломощеност, отпадналост, прекомерена отпуснатост, трудно съсредоточаване на вниманието, усещане за натежалост на тялото и дори от дневна сънливост. Често тези ефекти са неприемливи за пациентите, тъй като могат да нарушат извършването на елементарни дейности в ежедневието. Седативния ефект на антипсихотичните медикаменти обикновено е най-силно изразен в началото на лечението. Седирането лесно се поддава на контрол.

Най-често използваните стратегии са свързани с намаляване на дозата или преразпределяне на денонощната доза. Това може да означава еднократен прием на медикамента вечер преди лягане или прехвърляне на по-голямата доза вечер и прием на относително по-малка доза през деня, която не предизвиква неприемливо седиране. Ако това се окаже недостатъчно може да се наложи преминаване към друг медикамент, който има по-слабо седиращо действие.
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване