Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Често задавани въпроси > Шизофрения
20 Февруари 2020
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 
Майка ми е болна от шизофрения.
Шизофрения

Здравейте, Майка ми е болна от шизофрения. Аз съм на 21 години и бремето от болестта на майка ми тегне постоянно върху моето ежедневие. Майка ми провежда ежемесечно лечение при известен психиатър. Лишен от бащинска обич, живея с моята майка и баба ми, ней
Здравейте, Майка ми е болна от шизофрения. Аз съм на 21 години и бремето от болестта на майка ми тегне постоянно върху моето ежедневие. Майка ми провежда ежемесечно лечение при известен психиатър. Лишен от бащинска обич, живея с моята майка и баба ми, ней

Здравейте! Хората, страдащи от психични разстройства, могат да бъдат щастливи само ако се лекуват в своята естествена социална среда, близо до местата, където живеят или, още по добре, живеейки със своите близки хора и подкрепяни от тях в трудностите, които изпитват. Вашата майка не прави изключение – тя не може да добрува, настанена доживот в социална институция. Разбираме, че Вие искате да осигурите на майка си грижи с възможно най-високо качество и това е причината, поради която търсите частни специализирани клиники, където за майка Ви биха се грижили добри професионалисти в добра условия. Частни психиатрични клиники в България все още не съществуват.

Съществуват много частни социални домове, но те са предимно за възрастни хора с физически увреждания или с деменция. В същото време у нас съществуват около 17 социални домове за възрастни хора с психични увреждания. За съжаление грижите, които се полагат в държавните институции за хора с психични увреждания в България са били обект на систематични критики от страна на международни правозащитни организации. Условията често са ужасяващи. В повечето случаи тези домове за разположени в отдалечени, а понякога и трудно достъпни места. Настаняването в институция, обаче, колкото и добри да са условията в нея, винаги крие рискове от допълнително увреждане на индивида.

Става въпрос за т.нар. синдром на институционализъм, който се изразява със задълбочаване на зависимостта от грижите и прогресивна загуба на социални умения и на умения, необходими за самостоятелен живот. Ето защо ние не бихме Ви окуражили да настаните майка си в частна клиника, дори такива да съществуваха. Един възможен изход от тази ситуация е да се опитате да откриете подходящо обучен човек (психиатрична медицинска сестра, клиничен социален работник или просто човек с усет към другите хора), който да наемете да се грижи за майка Ви и да й помага в ежедневието, ако тя има нужда от това. Не би било здравословно за Вас самия да се опитвате да се справите със срама си от болестта на майка Ви чрез нейното "скриване" в институция. Много е вероятно преживяването за вина да замести или застане редом до срама. В момента в България е в ход програма за деинституционализация, т.е. връщане на настанените в институции хора обратно в общността.

Това става чрез разкриване на центрове за дневни грижи и малки защитени жилища, разположени в населените места. Например в Благоевград има разкрити такива служби. Повече за условията в тях, както и за реда за настаняване можете да научите от другите страници на този сайт.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване