Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Често задавани въпроси > Общи
20 Февруари 2020
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 
Мисля, че страдам от някаква дълбока депресия
Общи

Здравейте! Мисля, че страдам от някаква дълбока депресия... Много пъти досега съм изпадала в подобни състояния и винаги съм си казвала, че мога да се справя и сама (въпреки, че имаше момент, в който се замислях да се обърна към специалист, но нямах сме

Здравейте! Мисля, че страдам от някаква дълбока депресия... Много пъти досега съм изпадала в подобни състояния и винаги съм си казвала, че мога да се справя и сама (въпреки, че имаше момент, в който се замислях да се обърна към специалист, но нямах сме

Здравейте, Вашето писмо впечатлява едновременно със себерефлексивността, проникновенията и вдъхновението, които не биха могли да оставят когото и да било безразличен към проблемите Ви. Но начинът, по който пишете, не създава усещането за потиснатост и депресивност, независимо, че описвате подробно мъчителните си преживявания. Напротив – от писмото Ви лъха увереност, желание за борба и категорична решимост за промяна и развитие. Т.е. Вие искате да вземете живота си в свои ръце и искате сама да го управлявате... Но единствената Ви несигурност е, дали светът ще Ви го позволи... И тъй като Вие прекрасно описвате повечето от качествата, които цените у себе си, остава неясно, дали и хората около Вас ги ценят...

Преместването Ви в друг град се е оказал преломен момент по отношение на разбирането Ви за себе си и света, по отношение на мечтите и плановете Ви и по отношение на целите, които си поставяте. Вероятно с идването си тук сте открила големи различия между предварителните си очаквания и реалността, с която се е наложило да живеете 4 години; не е имало достатъчно доверени хора, с които да споделяте стаените си разочарования... и малко по малко несигурността е нараствала, отчаянието е надничало зад ъглите, въпреки, че Вие често сте се правила, че не го виждате... Сега най-сетне се е оказало, че нищо не може да продължава по стария начин и е необходима промяна, глобална и категорична, за която Ви е необходима помощ...

Конкретният специалист, който би могъл да Ви помогне да идентифицирате проблемите, да ги опознаете, да генерирате свои решения и така стъпка по стъпка да изградите моста, по който да се осъществие промяната и развитието, се нарича психотерапевт. Той може да бъде психиатър, психолог, социален работник и т.н., но е необходимо да владее инструментите на психологичната работа. Започвайки продължителна психологична работа върху актуалните си проблеми с помощта на професионалист, Вие имате шанса да превърнете "уплашеното малко момиче" в уверена и познаваща себе си млада жена, която да разкрива и развива ресурсите си в посоките, които сама избира и то с хората, които сама преценява като значими. Кризата, която преживявате в момента е една изключителна възможност да станете "могъща", не като победите себе си, а като опознаете и приемете себе си. На добър час!
Още от Общи
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване