Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Често задавани въпроси > Умствена изостаналост
15 Октомври 2019
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
 
Наследствени ли са психичните заболявания и в каква степен олигофренията се предава от майка на дъщеря?
Умствена изостаналост

Искам да ви попитам наследствени ли са психичните заболявания, по-точно различните степени на олигофрения? Ако майката е болна от лека степен на олигофрения, каква е вероятността дъщерята да се разболее от същата болест?
Искам да ви попитам наследствени ли са психичните заболявания, по-точно различните степени на олигофрения? Ако майката е болна от лека степен на олигофрения, каква е вероятността дъщерята да се разболее от същата болест?

Здравейте! Умствената изостаналост (олигофрения) е състояние предизвикано от най-разнообразни физиологични нарушения и вредни въздействия върху развиващия се организъм. Тези вредни въздействия върху организма, които могат да причинят изоставане в умственото развитие, могат да бъдат както преди раждането, така и по време на самото раждане, а също така и след раждането (в първите месеци и години от живота на детето). Такива заболявания и състояния най-често са вътреутробни инфекции, интоксикации или недостатъчно снабдяване с кислород на мозъка на плода, травми и други усложнение по време на раждане, възпалителни заболявания на мозъка или околомозъчните обвивки (менингити, енцефалити), някои метаболитни заболявания, някои хромозомни аномалии.

Някои от последните две заболявания и аномалии имат наследствен характер. При различните от тях той е различно изявен. Поради всичко вероятно разбирате, че на вашия въпрос не може да се отговори. Би могло да се отговори и то с много голяма степен на условност, ако се знае какво заболяване или състояние е предизвикало олигофренията на майката. Бихте могли да се ориентирате за наличния риск за поколението ако се изследва родословното дърво на родителите - дали в рода им има по-висока честота на изоставане в умственото развитие от обичайното за популацията.

Имайте предвид, че за нашия регион на света честотата на различни степени на олигофрения се движи между 1 и 3% (за България няма точни данни). Все пак, в повечето случаи умствената изостаналост няма наследствен характер и хора с такава диагноза могат да раждат здрави и напълно нормални деца. По-важен е въпросът за наличието на адекватни родителски умения, които ще осигурят на детето адекватни грижи и възможности за пълноценно развитие.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване