Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Календар
19 Февруари 2020
КАЛЕНДАР
 
Информационен център за психично здраве – Благоевград организира кръгла маса
Дата20 Април 2010
Мястозала 101, Община Благоевград
ОрганизаторИнформационен център за психично здраве-Благоевград

На 20 април 2010 г. от 11:00 часа в зала №101 на Община Благоевград ще се проведе заключителна кръгла маса по проект «Помощ за самопомощ на хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията - София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято основна цел е въвеждане на метода «кризисна карта за хора с психична болест» в практиката в Област Благоевград. Координационно звено на територията на Област Благоевград по проекта е Информационен център за психично здраве – Благоевград.

За участие в събитието са поканени представители на Община Благоевград, Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград, Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, Районно полицейско управление-Благоевград, Дирекция „Социално подпомагане”-Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Областен съвет за психично здраве-Благоевград и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест. На кръглата маса ще бъдат презентирани резултатите от дейностите по проекта и ще бъде представен Наръчник „Кризисна карта за потребители на психичноздравни услуги”.


Още от Календар - Психично здраве
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване