Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Психично здраве > Календар
19 Февруари 2020
КАЛЕНДАР
 
Информационен център за психично здраве – Благоевград организира кръгла маса
Дата09 Юни 2009
Мястозала 101, Община Благоевград
ОрганизаторИнформационен център за психично здраве-Благоевград

На 09 Юни 2009 г.от 10:30 часа в зала №101 на Община Благоевград ще се проведе кръгла маса по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято основна цел е въвеждане на метода «кризисна карта за хора с психична болест» в практиката в Област Благоевград. Координационно звено на територията на Област Благоевград по проекта е Информационен център за психично здраве–Благоевград.

За участие в събитието са поканени представители на Община Благоевград, Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград, Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, Районно полицейско управление-Благоевград, Дирекция „Социално подпомагане”-Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Областен съвет за психично здраве-Благоевград и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест.

На кръглата маса ще бъдат презентирани дейностите по проекта и концепцията на метода „кризисна карта” и ще бъде сформирана група за подкрепа на кризисната карта, състояща се от представители на горепосочените институции, чиито основни цели ще бъдат да лобира за реализирането дейностите по проекта, да оказва помощ при възникнали трудности и да играе ролята на координационно звено между всички служби, имащи отношение към проекта.


Още от Календар - Психично здраве
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване