Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Кризисна Карта > Екип
21 Февруари 2020
Мh-center.info
 
Елица Колева Петрова
Елица Колева Петрова
Координатор проекти

Елица Петрова е бакалавър по „Социална педагогика” и „Връзки с обществеността”, магистър по „Юридическа психология” и и предстои дипломиране по магистърска програма „Психо-социална рехабилитация” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

В периода от 1998 г. насам е преминала редица допълнителни обучения в областта на домашно насилие; телефонно консултиране; кризисни интервенции; психично здраве, психичната болест и работа с хора с психичноздравни проблеми и специалисти, предоставящи услуги за тях; Превенция, диагностика, лечение на ХИВ/СПИН и подобряване на психичноздравните услуги за хора, живеещи с ХИВ; диагностика и лечение на туберкулоза; работа с млади хора по метода „Връстници обучават връстници”; Човешки права; Равнопоставеност между половете; Водене на групи; Психо-драма техники; Разработване на проекти и т.н.

Професионалният и опит е свързан с разработване и реализиране на проекти за различни неправителствени организации в социалната, здравната и образователната сфера.

От 2005 г. работи за фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София”. Отговаря за разписването и реализирането на проекти, които имат за цел да повишат толерантността на общността към проблемите на хората с психична болест и да намалят дискриминацията и стигмата към тях и техните близки на работното място и по местоживеене; да подготвят специалисти (полицаи, журналисти, лекари, медицински сестри, социални работници, работодатели и др.) за работа с хора с психична болест; да подобрят психичноздравните услуги за хора, живеещи с ХИВ/СПИН; да стимулират информираността и инициативността на млади хора на възраст от 14 до 24 г. по въпроси, касаещи джендър проблематика, равнопоставеност, дискриминация, разпознаване на стереотипи; да подготвят и подпомагат млади хора в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции по метода „Връстници обучават връстници”; да предоставят услуги за ранно диагностициране и успешно лечение на туберкулоза за имигранти.

КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване