Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Кризисна Карта
20 Февруари 2020
ЕКИП
 
Елица Колева Петрова
Координатор проекти

Елица Петрова е бакалавър по „Социална педагогика” и „Връзки с обществеността”, магистър по „Юридическа психология” и и предстои дипломиране по магистърска програма „Психо-социална рехабилитация” в ...

Бранимир Богданов
Финансов мениджър

Бакалавър по икономика на индустрията от Икономическия университет-Варна.
Магистър по финансов мениджмънт на Стопанска акдемия „Димитър Ценов”-Свищов.
Има опит с финансови анали ...

КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване