Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Кризисна Карта > Проект
19 Февруари 2020
Проект
 
Донор

Фондът за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 г. (ФМ на ЕИП).

Оператор на Фонда за НПО в България по ФМ на ЕИП 2004 - 2009 г. е Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Фондация „ЕкоОбщност”.

Посредством ФМ на ЕИП трите страни – членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за НПО на обща стойност 1 858 000 евро.

Цел на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2004-2009 г.: Да подпомогне гражданското общество в България чрез подкрепа на проекти в 3 приоритетни области;

1. Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие - Индикативен бюджет - 743 200 евро

2. Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата - Индикативен бюджет- 650 300 евро

3. Развитие на гражданското общество и защита на човешките права - Индикативен бюджет- 464 500 евро

Общ размер на финансовата помощ, предоставена на България в рамките на Фонда за подкрепа на НПО - 1 858 000 евро.

Програмата ще се изпълнява в периода 2008 - 2011 г.

Могат да кандидатстват за финансиране с поректи НПО, читалища и БЧК.

КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване