Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Кризисна Карта > Проект
21 Февруари 2020
Проект
 
Резюме

Проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст” се реализира от фондация „Глобална Инициатива в Психиатрията – София”с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП на територията на община Благоевград. Общият размер на проекта е 35 108 евро, а продължителността му е 14 месеца. Партнираща организация е Сдружение „Общество Адаптация”, а целевата група са хора с психичноздравни проблеми в Благоевград и специалистите, работещи с потребители на психичноздравни услуги в криза. Местно координационно звене по проекта е Информационен център за психично здраве-Благоевград.

С неговото осъществяване се цели Редуциране на дискриминативните практики по отношение на хората с психичноздравни проблеми чрез промяна на съществуващите негативни нагласи сред; повишаване на компетентността на медицинските специалисти и органите на реда и въвеждането на метода кризисна карта в практиката, която да подобри качеството на психо-социалната рехабилитация и предоставянето на грижи в общността; повишаване качеството на живот на хората с психичноздравни проблеми и създаване на възможности за преодоляване на негативните последствия, произтичащи от възникването на психиатрична криза; намаляване тежестта на психотичните епизоди при възникване на психиатрична криза; повишаване капацитета на медицинските специалисти и органите на реда при работа с хора в психиатрична криза; намаляване на възможностите за злоупотреби и нарушаване на човешки права на хора с психичноздравни проблеми; съгласуване на усилията на институциите имащи отношение към психичното здраве чрез привличане на специалисти от различни области в процеса на въвеждане на кризисната карта и подобряване комуникацията помежду им в посока реализиране на психичноздравната реформа в България.

Основните дейности, застъпени в проекта, са създаване на организационна структура по проекта; създаване и поддръжка на интернет страница; изработване и разпространение на информационни материали; лобиране и застъпничество за въвеждане на кризисната карта; Обучения на професионалисти и групи имащи отношение към хора в психиатрична криза; въвеждане на кризисна карта; организиране на психичноздравен форум.

КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване