Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Кризисна Карта > Актуално
21 Февруари 2020
Мh-center.info
 
Новини

Обучение "Кризисна Карта" 2-3 Ноември 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе третото обучение от общо три за служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 2-3.11.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти отОбластна дирекция на МВР-Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повиши информираността и компетентността на служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 29-30 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе второто обучение от общо три за служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 29-30.10.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти от Областна дирекция на МВР-Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повиши информираността и компетентността на служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 22-23 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе второто обучение от общо две за служителите на Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 22-23.10.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти от Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повишат знанията и уменията на медицинските специалисти от Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги и до повишаване качеството на предоставяните услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 20-21 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе първото обучение от общо две за служителите на Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 20-21.10.2009 г. в град Банско. Участницив обучението бяха 12 специалисти от Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повишат знанията и уменията на медицинските специалисти от Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги и до повишаване качеството на предоставяните услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 20-21 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира поредица две обучения за специалистите от Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителните семинари ще се проведат на 20-21.10.2009 г. и 22-23.10.2009 г. в град Банско. Обучението е предназначено за лекари и медицински сестри от Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград.Основната цел на обученията е да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми и да се повиши информираността и компетентността на служителите на Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград. По време на обученията ще бъдат засегнати теми за психичната болест, видове психични заболявания, социално значение на психичната болест, същност на кризисната карта, кризисни интервенции и други.

Обучение "Кризисна Карта" 15-16 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе допълнително обучение за служители на Община Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 15-16.10.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти от Община Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повишат знанията и уменията на специалистише от Община Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 15-16 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира обучение за служители от Община Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар ще се проведе на 15-16.10.2009 г. в град Банско.Основната цел на обучението да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми и да се повиши информираността и компетентността на служителите на Община Благоевград. По време на обучението ще бъдат засегнати теми за психичната болест, видове психични заболявания, социално значение на психичната болест, същност на кризисната карта, кризисни интервенции и други.

Обучение "Кризисна Карта" 13-14 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе първото обучение от общо три за служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 13-14.10.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти от Областна дирекция на МВР-Благоевград.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повиши информираността и компетентността на служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград, което да доведе до намаляване на лошите практики при работа с потребители на психичноздравни услуги.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 13-14 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира поредица три обучения за служителите на Областна дирекция на МВР-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителните семинари ще се проведат на 13-14.10.2009 г., 29-30.10.2009 г. и 2-3.11.2009 г. в град Банско.Основната цел на обученията е да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми и да се повиши информираността и компетентността на служителите на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград. По време на обученията ще бъдат засегнати теми за психичната болест, видове психични заболявания, социално значение на психичната болест, същност на кризисната карта, кризисни интервенции и други.

Психичноздравен форум - 9 Октомври 2009

Информационен център за психично здраве – Благоевград проведе психичноздравен форум по проект «Помощ за самопомощ на хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията - София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на 09 октомври 2009 г. в зала №114 в Първи корпус на Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград. Форумът беше организиран по случай 10 октомври - Световен ден на психичното здраве и беше фокусиран върху даването на по-голяма гласност по проблемите на психичното здраве, новите модели на лечение и грижа за хората с тежка психична болест, въвеждането на кризисни карти в Благоевградска област. Презентации по тези въпроси пред аудиторията представиха д-р Илонка Седлоева от Областен съвет за психично здраве-Благоевград, г-н Васил Марков от Пациентски съвет, г-жа Яна Кацарова от Сдружение „Общество Адаптация”, г-н Петър Христов от Дневен център за възрастни с увреждания, г-ца Елица Петрова от Информационен център за психично здраве и д-р Екатерина Митова от ЮЗУ„Н. Рилски”. В събитието взеха участие още главният специалист по здравеопазване на Община Благоевград д-р Антон Билев, директора на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград д-р Красимир Михайлов и главната сестра г-жа Албена Бобошевска, г-н Любен Бачев и г-жа Бистра Хросинкова от Областна дирекция на МВР-Благоевград, г-жа Зорка Токузова от Дирекция „Социално подпомагане”-Благоевград, д-р Виктория Сотирова от Югозападен университет „Неофит Рилски” и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест

Информация в БНТ Пирин 9 Октомври 2009

В емисия новини на БНТ Пирин от 9 октомври 2009 година можете да видите репортаж за психичноздравен форум по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Информация в Дарик Радио от 9 Октомври 2009

В статия в уебсайта на Дарик Радио от 9 октомври 2009 година можете да видите информация за психичноздравен форум по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Психичноздравен форум - 9 Октомври 2009

На 09 октомври 2009 г. от 10:30 часа в зала №114 в Първи корпус на Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград ще се проведе психичноздравен форум по проект «Помощ за самопомощ на хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията - София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято основна цел е въвеждане на метода «кризисна карта за хора с психична болест» в практиката в Област Благоевград. Координационно звено по проекта на територията на Област Благоевград е Информационен център за психично здраве – Благоевград.Форумът се организира по случай 10 октомври - Световен ден на психичното здраве и е фокусиран върху даването на по-голяма гласност по проблемите на психичното здраве, новите модели на лечение и грижа за хората с тежка психична болест, въвеждането на кризисни карти в Благоевградска област.За участие в събитието са поканени представители на Община Благоевград, Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград, Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, Районно полицейско управление-Благоевград, Дирекция „Социално подпомагане”-Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Областен съвет за психично здраве-Благоевград, психиатри, общопрактикуващи лекари и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест.

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира форум8 октомври 2009, радио «Фокус»-Пирин, http://www.focus-news.net/

Благоевград. Информационен център за психично здраве-Благоевград организира психичноздравен форум. Той ще се проведе на 09 октомври 2009 г. от 10:30 часа в зала №114 в Първи корпус на Югозападен университет „Неофит Рипски"-Бпагоевград. Това съобщи Елица Петрова, координатор проекти към Информационен център за психично здраве. Форумът е по проект «Помощ за самопомощ на хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията -София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято основна цел е въвеждане на метода «кризисна карта за хора с психична болест» в практиката в Област Благоевград. Координационно звено на територията на Област Благоевград по проекта е Информационен център за психично здраве - Благоевград.Форумът се организира по случай 10 октомври - Световен ден на психичното здраве и е фокусиран върху даването на по-голяма гласност по проблемите на психичното здраве, новите модели на лечение и грижа за хората с тежка психична болест, въвеждането на кризисни карти в Благоевградска област.За участие в събитието са поканени представители на Община Благоевград, Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград, Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, Областна дирекция на МВР-Благоевград, Районно полицейско управление-Благоевград, Дирекция „Социално подпомагане"-Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски", Областен съвет за психично здраве-Благоевград, психиатри, общопрактикуващи лекари и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест.

Информация в БНТ 8 Октомври 2009

В статия в уебсайта на новинарска агенция Е-79 от 8 октомври 2009 година можете да видите информация за психичноздравен форум по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Обучение "Кризисна Карта" 28-29 Септември 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе второто обучение от общо две за специалисти от Център за спешна медицинска помощ-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 28-29.09.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 12 специалисти от Център за спешна медицинска помощ-Благоевград – лекари, фелдшери и медицински сестри.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повиши информираността и компетентността на служителите на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, което да доведе до получаването на навременна и адекватна медицинска помощ.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видовепсихични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Обучение "Кризисна Карта" 24-25 Септември 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира и проведе първото обучение от общо две за специалисти от Център за спешна медицинска помощ-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителният семинар се проведе на 24-25.09.2009 г. в град Банско. Участници в обучението бяха 13 специалисти от Център за спешна медицинска помощ-Благоевград – лекари, фелдшери и медицински сестри.Основната цел на обучението беше от една страна да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми, а от друга да се повиши информираността и компетентността на служителите на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград, което да доведе до получаването на навременна и адекватна медицинска помощ.По време на обучението бяха изнесени следните лекции: „Въвеждане и изграждане на група”, „Психичната болест. Видове психични заболявания”, „Социално значение на психичната болест”, представяне на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”, „Същност на кризисната карта”, „Кризисни интервенции”, „Работа със семействата” и „Работа с хора с психичноздравни проблеми (видео материали)”.Освен това беше обърнато специално внимание на предотвратяване на негативните последствия от неправомерно и дискриминативно третиране на хора с психичноздравни проблеми в момент на психиатрична криза. Бяха проведени много ролеви игри, предоставящи възможност на участниците в обучението да се свържат със собствения си опит и да изследват собствените си нагласи.

Информация за провеждане на обучение за "Кризисна Карта" 24-25 Септември 2009

Информационен център за психично здраве-Благоевград организира поредица две обучения за специалистите от Център за спешна медицинска помощ-Благоевград на тема „Въвеждане на кризисната карта в българския контекст” в рамките на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Обучителните семинари ще се проведат на 24-25.09.2009 г. и 28-29.09.2009 г. в град Банско.Основната цел на обученията е да се повиши чувствителността и разбирането към нуждите на хората с психичноздравни проблеми и да се повиши информираността и компетентността на служителите на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград. По време на обученията ще бъдат засегнати теми за психичната болест, видове психични заболявания, социално значение на психичната болест, същност на кризисната карта, кризисни интервенции и други.

Информация за кръгла маса

Информационен център за психично здраве – Благоевград проведе кръгла маса по проект«Помощ за самопомощ на хората в неравностойно социално положение.Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията -София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа на Исландия,Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, на 09 Юни 2009 г. в зала №101 наОбщина Благоевград. На кръглата маса бяха презентирани дейностите по проекта и концепцията на метода „кризисна карта”.Също така беше сформирана група за подкрепа на кризисната карта, състояща се от представители на някои от долупосоченитеинституции, чиито основни цели ще бъдат да лобира за реализирането дейностите по проекта, да оказва помощ при възникналитрудности и да играе ролята на координационно звено между всички служби, имащи отношение към проекта. В събитието взехаучастие зам.-кмета по хуманитарните дейности на Община Благоевград д-р Валентин Василев, главния специалист по здравеопазване наОбщина Благоевград д-р Антон Билев, главния експерт по социални дейности на Община Благоевград г-жа Мила Соколова,завеждащата второ отделение към Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Благоевград д-р АдрианаСолакова и главната сестра г-жа Велимира Календерска, директора на Центъра за спешна медицинска помощ вБлагоевград д-р Красимир Михайлов и главната сестра г-жа Албена Бобошевска, г-н Любен Бачев и г-жа БистраХросинкова от Областна дирекция на МВР-Благоевград, г-жа Зорка Токузова от Дирекция „Социално подпомагане”-Благоевград,д-р Екатерина Митова и д-р Виктория Сотирова от Югозападен университет „Неофит Рилски”, д-р Илонка Седлоева отОбластен съвет за психично здраве-Благоевград и други специалисти, имащи отношение към хората с тежка психична болест.

Информация за кръгла маса БНТ Пирин 9 Юни 2009

В емисия новини на БНТ Пирин от 09 юни 2009 година можете да видите репортаж за кръгла маса по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Информация в БНТ Пирин 6 Юни 2009

В емисия новини на БНТ Пирин от 6 юни 2009 година можете да видите репортаж за първите издадени кризисни карти в Благоевград по проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Информация в БНТ Пирин 20 Май 2009

В емисия новини на БНТ Пирин от 20 май 2009 година можете да видите репортаж за метода „кризисна карта” и стартирането на проект «Помощ за самопомощ за хората в неравностойно социално положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст», реализиран от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» в партньорство със Сдружение «Общество Адаптация» с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване