Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Забележителности
21 Февруари 2020
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - красотите на града
 
Исторически музей - Благоевград
виж в по-голям размер
Исторически музей - Благоевград

Историческият музей в Благоевград е основан през 1952г. и има добре изградена структура: отдели Археология, Етнография, Български земи XV-началото на XX век, Нова и най-нова история, Природа, Художествен, Недвижими паметници на културат Фондове, Връзки с обществеността, както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 16 000 тома.

ИМ Благоевград разполага с модерна сграда, в която е изградена високопрофесионална експозиция. Между 116 000 експоната, специално внимание заслужават уникалната колекция от култови фигури от праисторическата епоха; материали от епохата на траките- въоръжение на тракийски воин, изображения върху мраморни плочи и глинени лампи с гладиаторски сцени, глинени маски, медицински инструменти, монетна находка на тракийско племе от края на V-IV в. пр. Хр.; колекция от надгробни култови плочи и съдове, раннобългарски накити и художествена керамика от Мелник; възрожденска книжнина; уникални етнографски колекции от тъкани, костюми, керамика, метал и дърво от края на XIX и началото на XX в., ценни документални материали, между които 24 писма на Гоце Делчев и лични вещи на деятелите на национално-освободителното движение. Музеят притежава и 23 картини на Златю Бояджиев, 86 рисунки на Владимир Димитров- Майстора и хиляди произведения на старото, средновековното и съвременното изкуство.

За популяризиране на природното богатство на Пиринския край през 1999г. в ИМ Благоевград се създава и Център по природозащита на Националния парк "Рила". От създаването си до днес ИМ Благоевград продължава да съхранява хилядолетната история и непреходната красота на Пиринския край.

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване