Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
25 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
През септември 2009 г. стартира проект за създаване на програми за ХИВ/СПИН и психично здраве в новите държави-членки на Европейския съюз
20 Май 2010, Благоевград

Име на проекта: Проект «Създаване на програми за ХИВ/СПИН и психично здраве в новите държави-членки на Европейския съюз (Полша, Чехия, Словакия, Естония, Латвия, Литва, Латвия, България, Словения) и споделяне на опит и добри практики от страна на по-старите членки на ЕС»
Програмна област: Психично здраве и ХИВ/СПИН
Продължителност: 1 септември 2009 – 31 август 2012 година
Местополоенжие: Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Румъния, България, Словения
Донори: Европейска Комисия - Изпълнителна агенция по обществено здраве
Партньори:
• „СКА”, Полша
• „Глобална инициатива в психиатрията – Хилвърсум”, Холандия
• „Глобална инициатива в психиатрията – София”, България
• „ЛИГО”, Естония

Повече за проекта може да прочетете на: http://www.mentalhealthhiv.eu/en/index.html.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с двойна/тройна диагноза (ХИВ/ зависимост/ психична болест) в новите европейски членки посредством информиране и разпознаване на взаимовръзката между ХИВ/СПИН и психично-здравните проблеми сред съответните професионалисти, както и разпространяване на добри практики, които съществуват в старите страни-членки на ЕС с оглед създаването на един интегративен подход към проблема: психично здраве & ХИВ/СПИН (напр. холандския модел за лечение в мултидисциплинарен екип)

Ключови дейности:
• Оценка на потребностите, за да се идентифицират съществуващите слабости и дефицити в сферата на психичното здраве & ХИВ/СПИН
• Проучване и изследвания по темата психично здраве & ХИВ/СПИН като отправна точка за планиране на дейностите обучение и застъпничество
• Изграждане на устойчиви експертни центрове за психично здраве и ХИВ/СПИН в две страни на ЕС (Полша, Естония) и укрепване на съществуващия в България
• Създаване на устойчива обучителна структура, насочена към изграждане на капацитет и създаване на възможност за съответните помагащи професионалисти и за хората, които се грижат за живеещите с ХИВ/СПИН и психична болест, да подобрят качестовото на услугите и грижата си •
Интегриране на обучителни модули и наръчници във формалните образователни курсове по медицина, сестринство, социална работа и др. релевантни дисциплини в Полша, Естония и България
• Разпространяване на информация сред лицата, участващи във формирането на националните политики и сред ключови фигури със силно влияние върху общественото мнение за: интегриран психично-здравен/ХИВ подход и значимостта му за подобряване качеството на живот на лицата, живеещи с ХИВ/СПИН, както и за ХИВ-превенцията сред населението с повишен риск от заразяване с ХИВ поради липса на информация или разбиране на проблема

Тригодишната инициатива включва изследователска, обучителна и застъпническа дейност, както и създаване на експертни центрове за психично здраве и ХИВ/СПИН, посредством които след края на проекта ще се постигне устойчивост на резултатите. В идеалния случай, проектът ще постигне включване на психично-здравния компонент в националните, регионалните и европейските стратегии и политики за ХИВ.

Очаквани резултати:
• Повишаване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и със съпътстващи психични проблеми посредством:
* увеличаване броя на местата, където тези хора могат да получат качествена психологическа и/ли психиатрична помощ
* изграждане на мултидисциплинарни екипи, които лекуват психично-здравните проблеми на пациенти с ХИВ (поне по един екип във всяка държава: Полша, Естония, Литва, Латвия и България)
* психологическа и психиатрична подкрепа, която се предоставя на местата, където се лекуват хора с ХИВ/СПИН /идентифициране на тези места/
• Променени нагласи от страна на психично-здравните и ХИВ-услугите в посока интегративен подход: * признаване на важността и необходимостта от такъв подход и иницииране на конструктивна дискусия
* споделена отговорност от страна на психично-здравните и ХИВ-услугите с оглед осигуряване на цялата гама от аспекти на необходимата грижа, превенция и ранна интервенция * повишен брой инициативи, насочени към съвместно планиране, обмен на ресурси, информация и др.
• Инкорпориране на обучителните модули и наръчниците в общото професионално обучение за лекари, медицински сестри, социални работници и други релевантни професионалисти в Полша, Естония, Латвия, Литва и България
• Интегриране на психичното здраве в съответните политики за ХИВ/СПИН (в участващите в проекта и в други страни)

Психичната болест е неизбежно свързана с ХИВ/СПИН или като фактор – първопричина, или като последствие. Затова, лекуването на психичните разстройства и грижата за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, осъществявани в неизменна връзка, е от ключово значение за повишаване качеството на живот на тези лица и същевременно за превенцията на по-нататъшно разпространение на инфекцията.

Този проблем е особено актуален за новите страни-членки на ЕС: Полша, Естония, България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения, където се регистрират нарастващи темпове на епидемията СПИН, като в същото време делът на психичните растройства също се увеличава. Вземайки предвид и ограничените ресурси и услуги, с които тези държави разполагат за лечение на на двете състояния чрез интегриран подход, сме поставени пред голямо предизвикателство. Тежестта на СПИН, въпреки отбелязания научен напредък и значимите постижения по отношение на справянето с болестта, често води до сериозни психични проблеми както на заразените, така и на техните семейства, близки и приятели, които често изпълняват ролята на „болногледачи”.
ХИВ-позитивните, които са депресирани или страдат от други психични проблеми (като злоупотреба с наркотици и алкохол), са по-склонни към отклонение от режима на лечение и към рисково поведение. Освен това, някои хора с психична болест или интелектуални затруднения са изложени на по-висок риск да бъдат заразени. Въпреки това, взаимовръзката между ХИВ/СПИН и психично-здравните проблеми често се подценява и пренебрегва.

За противодействие на двойната стигма и липсата на местни ресурси в целевите страни е нужно споделянето на външен опит, както и финансиране, за да се подпомогне промяната на нагласите и да се въведат в практиката по-добри услуги и подкрепа. Основният механизъм за прилагане на проекта е изграждането на мрежа от експертни центрове за психично здраве и ХИВ/СПИН в региона. Тези нови центрове, базирани в повечето случаи в съществуващи неправителствени организации, действат като катализатори на промяната и като фокус за набиране, развиване, подкрепа и свързване на хора с различна квалификация, които са или могат да станат агенти на промяната.
Мултидисциплинарните екипи на центровете събират хора с широк набор опит и умения – психолози, социални работници, изследователи и лекари с познания за ХИВ/СПИН и/или психично здраве. Хората с ХИВ/СПИН са в центъра на всяка дейност и при възможност са канени да споделят нуждите си и да участват в дейностите на центровете.

* Настоящата публикация е изготвена с финансовото съдействие на Рамкова програма за обществено здраве – 2008 – Изпълнителна агенция за здраве и потребители към Европейската комисия. Отговорност за нейното съдържание носят единствено организациите, изпълняващи проекта за психично здраве и ХИВ/СПИН, като документът не може да се разглежда като отразяващ позицията на ЕС.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване