Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
25 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Въвеждане на обучението за развитие в българското образование
16 Април 2010, Благоевград

На 13 и 14 април 2010г. в София се проведе откриваща конференция и работна среща по проект „Да научим!”, насочен към въвеждане на обучението за развитие в българското образование. Начинанието се осъществява с финансовата подкрепа ма Европейската комисия (обща стойност: 449 165 евро) и е съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест партньора, които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.

В конференцията взеха участие представители на Министерството на външните работи, Министерството на образованието, младежта и науката, на неправителствени организации, както и представители на образователни институции (10 училища и 3 университета от София и страната).

Проектът си поставя амбициозната задача да допринесе за процеса за формиране на политики за международно сътрудничество за развитие чрез установяване на прозрачен механизъм и активизиране на гражданския контрол, което може да се случи чрез въвеждането на глобалното образование в учебния план на българското училище.

Първият наболял проблем на развитието, който ще бъде атакуван в рамките на инициативата, е липсата на познаване и разбиране за проблемите на хората от развиващите се страни и на т.нар. официална помощ за развитие (ОПР) и международното сътрудничество за развитие в глобалния им контекст. Политиката за развитие едва присъства в публичното пространство в България поради следните основни причини: налице е объркващо изобилие от нови регламенти и ценности на Европейския съюз (ЕС), които трябва да се следват; общественото внимание в страната ни, която е една от най-бедните държави-членки на ЕС и продължава да разчита на получаване на (международна) подкрепа, все още е концентрирано върху вътрешно националните проблеми, включително и бедността. Малко са тези, които знаят, че, като част от ЕС, страната ни има донорски задължения по силата на споразумение на Европейския съвет от юни 2005 г. Според него новите членки на общността трябва да достигнат ниво на предоставената ОПР в размер на 0,17% от брутния национален доход през 2010 г. и 0,33% през 2015 г. Помощта е насочена към развиващите се страни извън ЕС. Само информираният и активният гражданин би могъл да попита дали в бюджет 2010 са предвидени такива средства, и, ако да, за какво ще бъдат изразходвани.

Последните проучвания показват, че 94% от населението не е чувало за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Следователно, има остра необходимост от съвместни действия, които да положат солидна основа за реализирането на проекта: „Да научим!”, който е насочен към целите на хилядолетието за развитие. Съответните въпроси и теми ще бъдат представени на младите хора по атрактивен начин, предразполагащ към тяхното активно участие, като не само ще получат информация и знания, но ще бъдат спечелени като застъпници на идеята. Тъй като образованието за развитие все още не присъства в учебните програми на училищата и университетите като образователен предмет, проектът ще послужи като пилотна инициатива за запълване на празнината между "необходимото" и "съществуващото" знание за проблемите на най-слабо развитите части на света.

Много правителства в Европа осъзнават, че инвестирането в образование за развитие на национално ниво е ключов елемент за изграждането на обществена подкрепа към ЦХР и борбата с бедността в световен мащаб. Така например, бюджетът, отделен за изграждане и насърчаване на подкрепата за проблемите на развитието, на Великобритания за 2009/2010г. е 24 млн. бр. лири. За сравнение, през 1999/2000 е бил 3.5 млн.

Образованието за развитие (ОР) има за цел да идентифицира основополагащите принципи на т.нар. „обучение за по-добър свят”, т.е. какъв вид образование би повлиял на учащите се да променят живота, навиците и изборите, които правят, по начин, благоприятстващ постигането на общата цел за изграждане на справедлив и устойчив свят. Задачата на ОР е не създаване на още една учебна дисциплина, която да се изучава заради самата себе си, а създаването на активни граждани, вдъхновяването за по-пълноценен и смислен живот.

Влиянието на ОР върху цялостното развитие на детето е значително. От гледна точка на самоосъзнаването и оформянето на личността, възприемането на ценности за справедливост и равенство и въвеждането на студентите в света на глобалната политика, която изисква от съгласувано мислене между история, география и различни други теми, уроците на образованието за развитие са безценни. Например, в гражданско образование вече има значителен брой доказателства на базата на научни изследвания, публикации и книги, които показват желанието и интереса на младите хора да учат и да се ангажират повече с политически и социални въпроси на съвремието, включително и значението на глобалното измерение.

Бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан дава следната дефиниция за развита държава: "Развита държава е тази, която позволява на всички свои граждани да имат свободен и здравословен живот в сигурна среда.”

Повече за дейностите по проекта
Основните дейности са насочени към изграждане на капацитет на бъдещите учители и обучители, които по-късно ще интегрират получените знания в преподаваните от тях учебни предмети. Наръчникът (продукт на проекта), предоставящ казуси, примери и снимки, ще послужи за учебно помагало по време на продължаващото обучение. Образователните семинари за лидери-доброволци и журналисти, предвидени в рамките на инициативата, ще гарантират дългосрочната устойчивост на публичните кампании. Продължаващото образование ще има дълготраен ефект върху промяната на нагласите и по този начин ще окаже положително влияние върху бъдещата работа по проблемите на развиващите се страни. Интерактивният уебсайт, разработен и стартиран в резултат на проекта, ще стимулира целевите групи да участват в дискусии по глобални въпроси на развитието.

Партньори по проекта:

Глобална инициатива в психиатрията – София
Международна неправителствена организация, която работи за популяризиране на хуманна, етична и ефективна психично-здравна грижа по света.

Каритас България
Благотворителна, неполитическа, независима обществена организация, чиято цел е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на хуманно общество.

Информационна мрежа БлуЛинк
Работи за улесняване обмена на информация и връзките между български НПО с цел повишаване на ефективността на действията за опазване на околната среда и изграждане на гражданско общество в България.

Център за приобщаващо образование (ЦПО)
Българска неправителствена организация, която работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца. Продължава работата на британския фонд Save the Children в България и региона.

Фондация "Джендър проект в България" /ДПБ/
Работи за постигане и гарантиране на равни възможности за изява на жените и мъжете във всички сфери на личния и обществения живот чрез осигуряване на равнопоставен достъп до всички ресурси на обществото.

Си Ви Ес - България (Сдружение за доброволчески труд)
Разпространява идеята за доброволческа работа чрез организиране на доброволчески инициативи, мотивира младите хора да участват в такива дейности, популяризира и подкрепя международното сътрудничество и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване