Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
25 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Средното училище "Св. Климент Охридски" в Благоевград – модерното училище
14 Юли 2006, Благоевград

Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици (СОУИЧЕ) „Св. Климент Охридски” – Благоевград е сред първите училища в страната по активно използване на компютърната техника в образователния процес. В училището има Интернет достъп още от 1995 година. В момента функционират две компютърни зали с по 13 компютърни системи, свързани в локална мрежа. Първата е създадена през 2000 г. с помощта на фондацията „Миньо Балкански”. В училищната библиотека има 4 компютъра, на които са инсталирани учебни програми и речници, достъпни за ползване от учениците. Изграден е ресурсен център, който се използва за провеждане на демострационни уроци. В него са обособени две работни места с компютри, принтер, скенер, камера, телевизор и мултимедиен проектор. Те се използват от учителите за подготовка на интерактивни уроци и тестове.

На 22 юни в СОУИЧЕ се откри модерен кабинет по биология
с много богата медиaтека. Инвестициите възлизат на над 10 000 лв. Средствата са предоставени от местни фирми и дарители, учители и ученици. Голяма част от консумативите са осигурени по линия на международния проект "Европейските среди на живот. Различия, които ни обединяват", в който училището участва съвместно с училища от Белгия, Испания и Румъния.

Дългогодишна будителска подкрепа на българските училища, за която малко се знае Фондация “Миньо Балкански” подпомага години наред средното образование у нас. Тя е дарила над 1000 компютъра на български училища.

Фондацията е основана от световноизвестния физик проф. Минко Балкански и носи името на дядо му „Миньо Балкански”, търговец и винар от с. Оряховица, Старозагорска област. Професор Балкански е емигрирал от страната ни през 40-те години на миналия век. Преподавал е физика в Париж и Ню Йорк. Носител е на престижни международни награди.
През 1999 година проф. Балкански откупува на търг къща паметник на културата от общината в Нова Загора. Превръща я в средище за обучение по информатика на учители и ученици.

С помощта на фондация “Миньо Балкански” бившето училище в с.Оряховица е превърнато в Националния център за обучение на учители. Центърът в ремонтираното училище да бъде официално открит на 5 октомври.

Фондацията работи с над 130 училища от цялата страна, където са оборудвани компютърни кабинети и им оказва материална и методическа помощ. Има идея с помощта на писатели, поети, психологи и педагози да започне работата по написването на методика на обучение по възпитание като предмет в българските училища, е казал проф. Балкански. “Българските деца трябва да знаят кое е добро и кое зло и да ги различават. За морал и етика трябва да се говори много и те трябва да се преподават като основен предмет в училищата”, е убеждението на проф.Балкански. Един милион лева е дарил проф. Балкански тази година за възстановяването на училищния театър на СОУ „Христо Ботев” в Нова Загора.

Освен това СОУИЧЕ използва една от залите на Междуучилищния център в Благоевград. В тази база учениците от 1 до 4 клас провеждат часове СИП по информационни технологии , 8 клас- часове по ИТ и ИТ в помощ на чуждоезиковото обучение; 9 и 10 класове – Информатика и ИТ, 11 клас – Избираема подготовка ИТ, 12 клас - ИТ – 4-5 часа седмично. В други учебни дисциплини учителите включват елементи на компютърното обучение – PowerPoint презентации, готови мултимедийни продукти, демонстрации на видео филми и др.

Ученици от училището заемат призовите места на националната олимпиада по информационни технологии и други национални състезания през последните три години.

СОУИЧЕ участва в два проекта
по програма „Коменски”, която е част от най-голямата образователна програма на Европейския съюз „Сократ” и е насочена към средното образование.

"Европейските среди на живот – различия, които ни обединяват”
е проект за училищни дейности. Училището работи в партньорство с училища от Белгия, Centre Scolaire du Sacré-Cœur-Charleroi – град Шарльороа, Испания, Instituo de Educacion Secondaria (IES) "El Palmeral" – град Орихуела и Румъния Grupul Scolar “Vasile Sav” – град Роман.

Национален координатор е г-жа Даниела Йовкова, учител по биология в СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски”. Основната идея на проекта е чрез интерактивни методи да се изследва средата на живот, в която живеем, да се направи съпоставка в различните страни и райони, от които са участващите в проекта ученици и училища и да се създадат мултимедийни продукти, които да могат чрез разнообразни техники да представят различните райони и градове. Създадените мултимедийни продукти са от ученици за ученици. Те са много успешни от гледна точка на ангажираност на учениците и съпричастност към съответната тема. В рамките на проекта са разменени значителен брой мултимедийни продукти, създадени в отделните страни партньори.

Г-жа Йовкова, каза че мултимедийните продукти имат сериозно място в обучението по биология, тъй като в настоящия момент с настоящите ученици не могат да се правят много експерименти, но чрез мултимедия може да се онагледяват процеси и структури в организмите чрез схематични изображения и модели. За съжаление в страната ни има твърде малко такива продукти и трябва да се работи в тази насока.

За всички класове от 5 до 12 клас има мултимедийни програми, които ще започнат да се използват интензивно от идващата учебна година.
По случай откриването на кабинета по биология беше организирана среща с учители по биология от Благоевград и региона, където бяха показни мултимедийните продукти, разработени и разменени по проекта. Г-жа Йовкова изрази готовност да разпространи опита си и мултимедийните програми, при наличие на интерес от други учители и училища.

Вторият проект „Повишаване качеството на обучението чрез европейската практика” е за училищно развитие, в който участват училищата Linde College във Волвега, Холандия, Šolski Center в Люблюна, Словения и Praestegaardsskolen – Есберг, Дания. Стартиран е през октомври 2003 г. и е с продължителност 3 години. СОУИЧЕ е координиращото училище в този проект. Проектът е насочен към съвместна дейност, която е пряко свързана с педагогическите подходи и е от практическа важост за повишаване на качеството на обучение в участващите училища.

Три са основните акценти в работата по проекта. Първият е използване на портфолиото за повишаване на качеството на обучение чрез по-точна самооценка и взаимно обучение на всички участници в образователния процес. Вторият акцент е посветен в по-голяма степен на използване на различните методи за учене, за преподаване и обмяна на методика за начин на преподаване и използване на различните видове на интелигентност на учениците за повишаване съответно на качеството на обучение. Третата година акцентът е върху използване на новите ИТ и Интернет, като средство за стимулиране на ученическото и учителско творчество. Новите технологии са се използвали по време на целия проект – за комуникация между партньорите, за общуване между учители и ученици, за поставяне на част от разработените материали в интернет, за използване на интернет ресурси в обучението. В рамките на този проект и на предишни проекти са закупени Българска енциклопедия , Речници, Българска история, Български икони, наскоро са закупени няколко програмни продукти, предназначени за ученици от начален курс.През тази година от работата по проекта от 5 юни до 9 юни в СОУИЧЕ се проведе последната заключителна среща по проекта, на която се представи опита при прилагане на ИТ в училищата на партньорите, както и се представиха сравнителни оценки на наличните ресурси. „Въпреки че нашето училище е сред първите училища в страната ни по приложимост на ИТ, ние се намираме на последно място по брой компютри в училищата, по скорост на интернет в училищата, по брой лични компютри на учениците и на учителите в сравнение с нашите партньори в проекта”, заяви г-жа Катерина Марчева, директор на Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” – Благоевград.

Изводът, който може да се направи е, че нашите учители работят при много по-тежки условия отколкото техните колеги от Словения, Дания и Холандия.
Друг проблем е силното текучество на персонал, който да поддържа компютърната техника и уеб сайта на училището. Според г-жа Марчева липсва политика, която да стимулира закупуването на лични компютри и учебен софтуер от учители и ученици и да мотивира използването на ИТ в образованието.

„2008 г. ще бъде година на междукултурно общуване и СОУИЧЕ ще участва с нов проект, в който твърдо ще присъстват ИТ, тъй като това е начин от една страна да се съхрани културно-историческото наследство, а от друга страна, може да бъде обменена информация по между ни”, каза г-жа Марчева.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване