Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
27 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Стартира проект „Изграждане на комплексни психичноздравни услуги в общността в София”
29 Февруари 2008, Благоевград

На 7 февруари 2008 год. с пресконференция в Столична Община и съпътстващо тържество в Червената къща бе обявено предстоящото стартиране на проекта за Изграждане на комплексни психичноздравни услуги в общността в София. Зад това амбициозно начинание водено от Фондация „Глобално инициатива в психиатрията – София” (ГИП-София) стои коалиция от организации и партньори включваща:

  • Cдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България;
  • Амбулатория за психично здраве "Адаптация";
  • Столична Община Район Слатина;
  • Югозападен Университет в Благоевград;
  • Сдружение на близки на хора с психични заболявания „Общество Адаптация”.

В хода на проекта, който ще стартира в през март 2008г., ще бъде изграден комплекс от психично-здравни услуги в общността, включващ дневен център, защитено жилище и информационен център за хора с тежки психични разстройства. Обучението на професионалисти, потребители на психичноздравни услуги и техните роднини да се кооперират в условията на новата система от служби ще повиши не само тяхното участие в управлението на службите, но и ще допринесе за предоставянето на по-качествени, базирани на доказателства психичноздравни услуги. Кампанията за повишаване на чувствителността на обществото към проблемите на хората, живеещи с тежка психична болест, цели да направи общността по-информирана и чувствителна към техните проблеми и съответно да намали психиатричната стигма и дискриминацията.

Проектът е резултат от интензивното сътрудничество на организации и институции, имащи отношение по проблемите на хората с психична болест в България и е базиран на опита на ГИП-София придобит чрез реализиране на проект „Изграждане на мрежа от психичноздравни услуги в общността в област Благоевград”, финансиран от холандското външно министерство, програмата MATRA. Разработването на Общинска стратегия за психично здраве в гр. София, както и сериозният ангажимент на Столична община са сред първостепенните условия, допринасящи за реализирането на настоящия проект в Слатина.

Коалицията от организации, работещи по проекта, е обединена от идеята да подкрепят развитието на психичноздравни услуги, които дават възможност на всеки човек да развие своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.

Основният проект е финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” програма ФАР 2005/017-353.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи на стойност 206 878 Евро (от които 55 196 Евро за основен ремонт и 27 548 Евро за обзавеждане на предоставената от Столична община за безвъзмездно ползване за период от 10 години сграда в Район Слатина, ул. Роглец 17). Съпътстващият инвестиционен проект “Създаване на условия за развитие на психичноздравни услуги в общността в град София” е финансиран с 85 000 лева от фондация „Лале”. Цялостното завършване на ремонта на сградата и създаването на достъпна среда на стойност 44 900 Евро са възможни благодарение финансовата подкрепа на частни дарители. Кметът на Столична община, Район Слатина се ангажира с възстановяване на пътната инфраструктура до сградата.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване