Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
30 Март 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Лаборатория „Гражданско общество”
12 Февруари 2008, Благоевград

Проектът ЛАБОРАТОРИЯ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО” се реализира по Програма за младежки дейности 2006-2007г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта.

Самият проект е в непосредствена подкрепа на инициативите, предлагани от Държавната агенция за младежта и спорта и в унисон със Стратегията за национална младежка политика за периода 2003-2007 година. Основните цели и композираните на базата на тях дейности, непосредствено водят до видими и измерими нови знания, умения и опит у студентите, като бъдещи членове на новото гражданско общество в България. Проектът ще доведе и до степенувано самоорганизиране и активно участие в процесите на вземане на решение на местно и регионално равнище и мултиплициране на придобития опит чрез различни дейности.

Основните дейности, застъпени в него са проучване на тенденциите за участие на студентите в инициативи от социален характер. За целта беше изготвена анкета, резултатите от която скоро ще бъдат обобщени и анализирани. В момента тече подготовката по създаване на самата лаборатория „Гражданско общество”, като на по-късен етап ще бъде изготвен обобщен доклад от проучването и извеждането на тематични направления за дейността на лабораторията. Ще бъде подготвена и тридневна студентска конференция на тема „Студентското самоуправление като част от гражданското общество”, която ще се проведе през месец април. Една от дейностите по проекта предвижда създаване и поддръжка на уебсайт и издаване на каталог „Лаборатория „Гражданско общество”. На обобщаващ семинар, в края на проекта, ще бъдат представени резултатите от него.

Избраната целева група са студенти от специалности в Правно-историческия факултет, които са и „началният капитал” на Лаборатория „Гражданско общество”.

Бюджетът на проекта е на стойност 10 113 лева, негов ръководител е д-р Валентин Василев, координатор Стефан Новоселски, а екипът се състои от членовете на сдружение „Студентски инициативи за европейско развитие”.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване