Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
30 Март 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Дневен център в Благоевград официално отвори врати на 01.08.2005г.
27 Октомври 2006, Благоевград

Дневен център в Благоевград официално отвори врати на 01.08.2005г.Той е резултат от проект между Глобална инициатива в психиатрията, правителствени и общински структори и академичната общност. Основни партньори са Министерство но Труда и социалната политика, чрез Агенция за социално подпомагане;Министерството на здравеопазването, чрез психично- здравния проект по Пакта за Стабилност община Благоевград, както и академичните структори на територията на общината, а именно Югозападен Университет ,,Неофит Рилски”и Медицинси колеж.

Дневния център практикува съвременния вариант на социалната психиатрия, обозначен като психиатри в Общността.Като подпомага социализацията на хората с психична болест, чрез тяхната рехабилитация и ресоциализация, психосоциалната рехабилитация не е ограничена  само в тази си роля , а обективно разполага с  по широк ареал в съвкупността от дейности осъществявани в социума.От една страна тя е относително добре диференцирана наука в областта на цикъл науки, доколкото има съдържание, цел, задачи, методи и т.н.,нейното битие, развитие и функциониране са обусловени от такава типична социална дейност, каквато е научно- изследователската.

Прицелна група на Дневния център са пациенти с тежки психични разтройства,който отговарят на критериите от чл.146.ал.1 от Закона за здравето за ,,лица с психични разтройства”.Тези лица имат право на безплатно лечение и грижи дори когато не са здравно осигорени. Тяхното боледуване е непрекъснато. Подържащото лечение  и психосоциалната рехабилитация удържат тези пациенти във фаза на стабилност и правят възможен живота им в общноста. Тяхното поведение на боледуване е ненадежно и налага личен координатор на грижите, които осигорява изпълнението на индивидуалния лечебен план. Те са жители на община Благоевград.
Клиничния профил на центъра включва:
-Хронични психични разстройства.
Клиничните проблеми включват- проблеми включени в профила, характеризират фазите на сриф и стабилизиране на лицата от прицелната група.
Органограма:
Работни места , кадри , капацитет.
3- психолози,3 социални работници, 1 мед. сестра.
Структориране на клиничната практика:
1.Входът, маршрутът през службата и изхода от нея е описан в органограмата на Дневния център.Точките на вземане на решение, който определят маршрута на клиента са: регистратура, водещ на случай, екипно съвещание.
2.Процедурите, чрез които се осъществяват взетите решения са:
-Даване на информация за услугите на центъра.
-Определяне на час за интервю.
-Включване в програма.- Изготвяне на формолировка по случая и терапевтичен план.
-Документиране на дейността.
3.Контакта с клиенти и по повод на тяхното регламентирано времетраене от 50 мин. Или 90 мин. са  от 3 типа: интервюта, сесии и обсъждания.
4.Интервюта
-първично интервю
-интервю за оценка
-интервю за проследяване
-социална анкета
-психологическо изследване
5.Сесии
-психологична подкрепа
-психологична терапия
-психологична рехабилитация
-обучение
-семейна сесия
6.Обсъжданията се провеждат на екипни съвещания и обхващат вземането на решения за изпълнение на процедурите при конкретни случаи.
Програми по които работи Дневния център:
-Програма терапевтична кухня.
-Социални умения и умения за самостоятелен живот включваща няколко модула:
1.Модул за основни разговорни умения.
2.Модул за контролиране на симптомите.
3.Модул за партниране при приемане на лекарствата.
4. Програма подкрепена заетост.
 5.Програма преходно работно място

Предстои включването на нови програми, на първо време ще, стартира програма домашна грижа.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване