Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
27 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
„Всички имаме грижата” – национална доброволческа информационна кампания на БМЧК
01 Октомври 2011, Благоевград

С мотото „Всички имаме грижата” през месец септември стартира информационна кампания на Българския младежки Червен кръст (БМЧК) за популяризиране и разясняване на основни аспекти на социалната услуга „Приемна грижа”. Тя е в рамките на проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, финансиран от фондация „Велукс” в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, зона Европа и обхваща 28-те областни центрове и 81 общини в България.

В рамките на Националната доброволческа информационна кампания доброволците на БМЧК – Благоевград в партньорство с институции и организации, работещи по въпросите на приемната грижа, реализираха различни инициативи с цел популяризиране и подкрепа на приемната грижа.

Доброволците от клуб за обучители на връстници "RAINBOW” – Благоевград и Клуб по равнопоставеност – Благоевград, подкрепиха мисията на доброволците от БМЧК – Благоевград. Младите хора сформираха съвместни мобилни екипи, които раздаваха информационни материали, разясняващи какво представлява приемната грижа, кой може да бъде приемен родител, кои са основните стъпки, които всеки кандидат за приемен родител извървява и кои са лицензираните доставчици на услугата в област Благоевград.

Жителите на Благоевград имаха възможност да получат информация и от специално обосебени информационни пунктове на БМЧК в града, на които доброволци с готовност разясняваха на интересуващите се всеки един от аспектите, свързан с „приемната грижа”, както и насочваха желаещите да получат по-подробна информация за процедурата по кандидатстване към отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Благоевград.

Всеки един от доброволците на БМЧК, клуб „RAINBOW” и Клуб по равнопоставеност, взел участие в кампанията, е преминал предварително обучение, насочено към изграждане и задълбочаване на знанията им относно различни аспекти на приемната грижа в България. Обучител бе Емилия Маникатова, началник на отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”– Благоевград. Темите, разгледани по време на обучението, са: какво е приемна грижа, кои деца се нуждаят от приемна грижа, видове приемна грижа, кой може да бъде приемен родител и каква е процедурата за кандидастване, кой оказва подкрепа на приемните родители и кои са лицензираните доставчици на услугата в област Благоевград и други. Проведеното в рамките на кампанията обучение, допринесе както за по-добрата информираност и работа на доброволците по време на реализиране дейностите на информационната кампания, така и за повишаване чувствителността на младите хора към необходимостта от популяризиране и развиване на алтернативни форми на социална закрила за деца в риск, които позволяват индивидуализиране на грижата и удовлетворяване на социалните нужди на всяко дете. Процес, който би допринесъл и за намаляване броят на децата в институциите.

От една страна, Информационната кампания „Всички имаме грижата”, е израз на подкрепа на младите хора-доброволци за популяризаране и развиване на приемната грижа в България, а, от друга, опит да се променят традиционните разбирания и практики чрез повишаване информираността на общността. Опит за реализиране на промяна, основан на виждането, че всяко дете заслужава да усети какво е да израстнеш в семейна среда и да имаш семейство, да израстнеш „у дома”, а не „в дом” /„У дома или в дом?", УНИЦЕФ, 2011/.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване