Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
30 Март 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
Кръгла маса на тема "Доброволчеството като елемент от гражданското общество"
18 Юли 2011, Благоевград

Здравейте, приятели на Y-PEER България! По повод Денят на социолога, който ежегодно се организира от Клуб на социолога към катедра Социология на Философски факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, на 12 май 2011 г. се проведе кръгла маса на тема "Доброволчеството като елемент от гражданското общество". Проявата се реализира съвместно с представители и доброволци от Областен съвет на Български червен кръст. Изборът на тема бе провокиран от решение на Съвета на ЕС, с което 2011г. е обявена за Европейска година на доброволчеството. Представени бяха експресни резултати от проведено анкетно проучване на студенти от клуб на Социолога, посветено на доброволчеството като форма на активнo гражданство. В дискусиите взеха участие студенти по социология, представители на Български червен кръст и доброволци от БМЧК и клуб „RAINBOW” – Благоевград.

Ето какво сподели пред нашия кореспондент, от благоевградския клуб, председателят на Клуба на социолога към катедра Социология при Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, за събитието и проведеното анкетно социологическо проучване.

Диляна: Здравей! Благодаря, че съгласи да дадеш интервю за сайта на Y-PEER – България. Разкажи нещо за себе си? Как се казваш? С какво се занимаваш?

Тамара: Здравейте и от мен! Казвам се Тамара Томова, на 22 години съм и в момента уча Социология (III курс) в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

В университета съм председател на Клуба на социолога към катедра Социология, и като такава се занимавам с планирането, организирането и провеждането на студентски беседи, конференции, формални и неформални срещи на студенти по социология от първи до четвърти курс. На тези срещи обсъждаме социални проблеми, анализираме проучвания, в общи линии се „учим“ да бъдем истински социолози.

В личен план се занимавам с много и различни неща, но главното е, че помагам на семейството си във фамилната фирма, която се занимава с поддръжка на зелени площи, грижи за дърветата, професионални алпийски услуги, екологични услуги – рециклиране на дървесина, преработка на дърво за мебели и т.н. Занимавам се още с поддръжка на интернет сайтове, отговарям за фирмената кореспонденция и счетоводството, а също и за маркетинговите проучвания, които касаят семейната ни фирма.

Диляна: Сподели накратко какви са впечатленията ти от проведената конференция на 12 май на тема „Доброволчеството като елемент от гражданското общество.” Разкажи ни за изследването, което проведохте? Какво показват резултатите?

Тамара: От 12 – ти май ми хареса първо това, че в този ден успяхме да се съберем възможно най-много хора от катедрата – студенти, преподаватели, гости и т.н. Впечатление ми направи и това, че голяма част от присъстващите бяха студенти от първи курс, което е радващо предвид „текущото състояние“ на младежите днес. Конференцията от 12-ти май обедини преподаватели и студенти за общата кауза, която беше поставена и презентирана тогава – това ни дава опит на нас (студентите), което говори добре и за университета и за катедрата, че се набляга на практическата част от обучителния период.

Изследването, което направихме за „Доброволчеството като елемент от гражданското общество“ е планирано да продължи до есента, като извадката е за гр. Благоевград и област Благоевград. Данните, които за момента мога да предоставя, са на база на обобщенията и изводите за анкетираните от град Благоевград. Резултатите показват, че почти половината от респондентите – 41,9% имат обща представа за доброволческата дейност и че масмедиите са основният източник на информация за доброволчески инициативи и провеждането на такива кампании. Близо 83% от анкетираните считат, че няма достатъчно информираност по темата. Втората част от изследването установява с какво анкетираните свързват доброволческата дейност: най-често тя се свързва с подпомагането на болни хора, помощ в ежедневното оцеляване на група хора и дейности по опазване на околната среда. Проучването установи и готовността на хората за включване в доброволчески инициативи – 46% от анкетираните биха се включили в извършването на доброволен труд. Жените са по-склонни към включване в такива инициативи и предвид разделението от нас на групи на анкетираните според възрастта (18 - 35 и 35 – 60 години), няма съществена разлика в данните по отношения за готовността за включването в доброволчество. Готовността на анкетираните предполага и тяхната насока за включване в определена област или сфера от обществения живот – най-голям дял заема дейностите по опазване на околната среда (22,2%) и при настъпили бедствия и аварии (23,7%). В анкетната карта присъстват и въпроси за участието на анкетираните в такива дейности, където се забелязва тенденцията, че по-голям е броят на хора на възраст от 35 до 60 години, които са се включвали в извършване на доброволен труд, т.е. младежите са по-малко активни в тези дейности на този етап. Успяхме да намерим отговори и за това дали доброволчеството трябва да се регулира със закон, а данните по този въпрос сочат, че повече от половината от анкетираните смятат, че тази дейност, приета като социална дейност, трябва да бъде регулирана със закон, като труда на доброволците трябва да се зачита за трудов стаж. Според част от анкетираните, при регулация със закон, съществува възможност да се загуби смисъла на дейността и да настъпят злоупотреби от страна на неправителствени организации и институции, които се занимават с такава дейност. Диляна: Как възникна идеята за проучване на доброволчеството в България? Тамара: Изследването, което ние от Клуба на социолога направихме, беше наша идея, а преподавателите от катедрата ни помогнаха с намирането на средствата за провеждането му. Предварително взехме предвид това, че 2011 година е обявена от Съвета на ЕС за Европейска година на доброволчеството и доброволния труд. Като цяло екип от 13 студента, взехме участие в изготвянето на инструментариума и реализирането на изследването на терен, както и при въвеждането и обработката на получените данни.

Диляна: Как българското общество оценява доброволческата работа?

Тамара: За нас доброволчеството е включването в инициативи главно в настъпили бедствия и аварии, т.е. готови сме да се включим в такава дейност при краен случай, но от данните се извлича и информация за това, че все пак българинът е готов да е доброволец и в други сфери като например: опазване на околна среда, наука, изкуство, спорт и др. Доброволческата работа у нас е все още недоразвита спрямо в западноевропейските страни например, и може би причина за това е липсата на законова уредба, пасивността на организациите към такива дейности и не на последно място немотивирането на хората за бъдещо включване.

Диляна: Кои са предизвикателствата пред доброволците в България?

Тамара: Предизвикателствата към доброволците е установяването на „точната“ кауза и намирането на информация за нея – трябва да има по-голяма осведоменост за провеждането на такива инициативи и популяризирането на доброволчеството като дейност. То трябва да залегне в съзнанието на българина като нещо „добро“, нещо полезно за някои/някой и нещо благородно за цялото общество. Предизвикателствата пред доброволците в България се изразяват главно в това, че няма достатъчна резултатност, от която хората да се мотивират и по-скоро да придобият по-голяма вяра в тези дейности от страна на организациите. Предизвикателство е и трудовият стаж на доброволците, който все още не се приема като такъв, и нерегламентираното от закона действие по предприемане на стъпки за извършване на доброволен труд.

Диляна: Какво мислиш за доброволчеството? Има ли бъдеще в България за тази дейност?

Тамара: За да има бъдеще доброволчеството у нас, първо трябва да се установят каузи, в които хората да се включват, да се повиши информираността и не на последно място - организациите, занимаващи се с това да работят по-ефективно, т.е. да има видими резултати за обществото и сферите на действие. Българинът определено не вярва на организациите, занимаващи се с доброволен труд и по-скоро свързва тази дейност с извършването на доброволен труд от група съмишленици, приятели, роднини и т.н. За момента смятам, че трябва да се направят промени в законодателството по отношение на доброволчеството, тъй като, както казах по-горе, справедливо е и спрямо доброволците, които биват мотивирани по този начин.

Диляна: Какво е мнението ти за българските доброволци? Кой е „българският доброволец?”

Тамара: Според мен, броят на българските доброволци е сравнително малък. Те „работят“ по дадените каузи именно защото има кой да ги организира. Като цяло смятам, че доброволците у нас вършат работата си добре, но трябват още усилия от страна на държавните институции, неправителствените организации, които да информират хората по тази тема, да организират каузи, социално значими за общественото развитие и не на последно място доброволчеството да се приеме като „полезна“ дейност за всички ни. Според анкетното проучване, доброволецът е човек, готов да помага, състрадателен към хора в неравностойно положение, има гражданска активност, и не на последно място има собствен мотив за участие в благородни каузи.

Диляна: Какво би казала на хората, които възнемеряват да вземат участие в някоя доброволческа инициатива или организация?

Тамара: Ще им пожелая успех и ще апелирам за включване в доброволчески дейности, защото казано е „направи добро, за да ти се върне“. Доброволчеството е нещо, което те изгражда, нещо, което те прави щастлив и полезен за всички около теб и обществото като цяло, изразено в помощ на някой човек в неравностойно положение на улицата например, или засаждане на дръвче, почистване на градинката пред блока и т.н. Мога много области да спомена, в които с общи усилия можем да популяризираме доброволчеството като дейност сред обществото ни. Ние ще променим света именно с действията си, и нека те да са доброволни, само така ситуацията и у нас и като цяло ще се промени.

Диляна: Пожелай нещо на читателите на сайта на Y-PEER – България.

Тамара: Ще пожелая, на първо място, здраве на всички, за да могат да „раздават“ себе си с идеите и действията си. Нека променим средата, в която живеем като тръгнем от промените в себе си - само така ще стигнем до видими резултати не само в доброволческите дейности, а и в развитието на обществото и заобикалящата ни среда.

кореспондент на клуб “RAINBOW” - Благоевград: Диляна Керанова

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване