Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
25 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
На 8 юни в София ще се проведе конференция за насърчаване на социалното включване на уязвими групи хора посредством въвличайки ги в ролята на „експерти от опит”
06 Юни 2011, Благоевград

На 8 юни (сряда) от 10.00 часа в зала «Червена» на Център за култура и дебат «Червената къща» в София ще се проведе конференция на тема „Липсващото звено – Концепцията за „ЕКСПЕРТИ от ОПИТ” в българската и европейската практика”.

Събитието е посветено на социалното включване на уязвими и традиционно изключени групи хора - поради увреждане, бедност, принадлежност към малцинствена група (роми и др.), бежанци, емигранти и пр.

То се организира в рамките на международен проект, по който фондация «Глобална инициатива в психиатрията – София», е партньор. Двегодишната инициатива, осъществявана с финансовата подкрепа на Европейската комисия, се реализира в сътрудничество от 6 европейски организации от Белгия, Холандия, Германия, Португалия и България.

В контекста на проекта, „експертите от опит” са лица със специфична експертиза, придобита посредством лични преживявания и опит в социалното изключване. Те притежават компетенции по отношение на справянето с изолацията, стреса и бедността, получени чрез съприкосновението им със системите на социалната и здравна грижа и пазара на труда. Това знание трябва да бъде разглеждано като алтернативно и равнопоставено на академичното знание. В този смисъл, те биха могли успешно да си сътрудничат с „експертите по образование” - получили квалификация вследствие специализирано обучение, и да имат взаимно допълващи се функции. Създаването на работни места за „експерти от опит” като интеграционни (социални) работници ще увеличи шансовете им за включване и ще подобри начините за участие на хората от различните уязвими групи в обществото.

По време на конференцията, чуждестранните гости ще представят опита на своите организации и държави в пилотирането на иновативния и оригинален подход на включването на «експерти от опит» – добри и лоши практики, постижения и трудности. Ще бъде инициирана дискусия за възможностите за прилагане на концепцията в нашата страна. Също така, ще бъде представен и курсът за овластяване на потребители на психично-здравни услуги, който «ГИП-София» разработи и проведе в периода октомври-ноември миналата година.

Гости на събитието ще бъдат представители на Агенция за социално подпомагане, на Агенция за заетостта, на Агенция за хората с увреждания, на Столична община, на социални служби и неправителствени организации, работещи в сферата на подкрепената заетост.

В рамките на белгийското председателство на Европейския съюз и на „Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010”, проект „Липсващото звено” беше избран от трите национални агенции на Белгия (фламандска, френска и немска), като най-добра практика на програмата "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации ".

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване