Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
25 Февруари 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
На 23 февруари се проведе откриваща конференция по проект "Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”
23 Февруари 2011, Благоевград

Нищо за психично болния без него и без неговите близки

На 1 януари 2011г. официално стартира проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Инициативата е с продължителност 14 месеца и се реализира в партньорство от три организации: Групова практика за специализирана психиатрична помощ „Адаптация” ООД, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Сдружение на близки и роднини на хора с психични проблеми “Общество Адаптация”.

Откриващата конференция по проекта се проведе на 23.02.2011г (сряда) от 11:00 часа в сградата на национален пресклуб БТА-София. Участници в нея бяха: д-р Владимир Сотиров (ГПСПП „Адаптация” ООД), г-жа Таня Маркова (ГИП-София) и г-жа Цена Пелова (Сдружение „Общество Адаптация”).

Проектът цели въвеждане на нов подход за активно предоставяне на социални услуги в общността, предоставяни по местоживеене на онези хора с психични увреждания, които не са в състояние да дойдат на място в службите и агенциите или активно да се заявят като нуждаещи се. Това са лица с продължителни и тежки (инвалидизиращи) психични разстройства, които имат ограничени възможности за самостоятелен живот и са зависими в значителна степен от външна помощ; хора, застрашени от институционализация, маргинализирани, функциониращи по периферията на общността, в риск от изпадане или вече оказали се извън социалните структури и системи за оказване на помощ и подкрепа. В обсега на инициативата са и онези, които се грижат за тях - близки и роднини, и други индивиди от непосредственото подкрепящо обкръжение.

Планираните дейности са съобразени с резултатите от извършеното проучване на МBMD през 2009 г. за слабите места в системата за социални и здравни услуги, предназначени за хора с тежки психични разстройства и техните близки, поръчано от Столична община. Уникалността на проекта е в развитие и обогатяване на социалната инфраструктура, така че да бъдат обхванати и онези от хората с психични разстройства/ психични увреждания, които в момента не ползват социални услуги. Дейностите ще се осъществяват на територията на район Слатина (около 68000 души).

По приблизителна експертна оценка (съобразена с данни от международни епидемиологични проучвания), между 2 и 3 % от населението страда от тежки психични разстройства. Понастоящем на територията на цяла София няма функционираща програма за активно издирване и предоставяне на социални услуги на терен за хора с тежки психични разстройства. Диспансеризацията като метод за активно проследяване отдавна се е превърнал в пасивен бюрократичен инструмент за формално отчитане на наличието и липсата на контакт. Така, хората с тежки психични разстройства попадат в пропастта между системата на здравеопазването и системата на социалното подпомагане.

Методът „социална работа на терен”, който ще използваме в настоящата инициатива, е насочен към специфичния контекст, в който се предоставят социалните услуги – това са местата, които хората от целевата група естествено обитават (в техните жилища, на улицата, в квартала и т.н). Водещият принцип е: „Ако хората не са в състояние, по една или друга причина, да дойдат до службите, предоставящи социални услуги, то службите да отидат при тях”. С този проект, „Адаптация” ООД и нейните партньори насочват усилията си към преодоляване на наличните дефицити в системата за предоставяне на услуги; към разработване на модел за работа в мрежа (междуинституционално сътрудничество) при работа с конкретните случаи и към въвеждане на метода на координиране на грижите в общността за най-уязвимите сред хората с психична болест.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване