Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > Новини
02 Април 2020
НОВИНИ
 
виж в по-голям размер
виж в по-голям размер
През месец октомври в София стартира курс за овластяване на хора с психична болест
27 Август 2010, Благоевград

През месец октомври в София започва образователен курс за овластяване на потребители на психично-здравни услуги, който се реализира в рамките на проект „Липсващото звено”, финансиран от Европейската комисия, по програмата за продължаващо обучение "Леонардо да Винчи".

Двегодишната инициативата (1 септември 2009 – 31 август 2011г.) е насочена към насърчаване на социалното включване на уязвими групи посредством въвличането им в ролята на „експерти от опит”. В контекста на проекта, те са лица със специфична експертиза, придобита посредством лични преживявания и опит в социалното изключване. Притежават компетенции, получени чрез съприкосновението си със системите на социална грижа и здравеопазване, както и по отношение на справянето с изключването, стреса, бедността и т.н. Това знание трябва да бъде разглеждано като алтернативно и равнопоставено на академичното знание.

Концепцията за „експерти от опит”, се появява в отговор на липсващото звено. Липсващо звено, от една страна, между политиците или помагащите професионалисти - доставчици на услуги, с които уязвимите групи хора се сблъскват и, от друга страна, самите уязвими лица. Именно тази липсваща връзка е част от причините за съществуването на социално изключване. Експертите по образование - получили квалификация вследствие специализирано обучение биха могли успешно да си сътрудничат с експертите от опит и в този смисъл да имат взаимно допълващи се функции.

Ключовият елемент се състои във фундаменталната разлика в позициите на отхвърления от обществото човек, принуден да живее дълго в социална изолация и на отговорни за формиране на политиките организации или участници, които не са запознати с тази реалност.

Създаването на работни места за „експерти от опит” като интеграционни работници ще увеличи шансовете им за включване и ще подобри начините за участие на хората от различните уязвими групи в обществото. В някои страни вече има курсове и обучителни програми за тези експерти. Например, програмата на De Link в Белгия, където тя е развита в бакалавърска степен, de TOED в Холандия и програмата EX-IN в Германия, както и отделни програми в Португалия и Унгария. В тези държави „експертите от опит” работят на различни платени и неплатени позиции по професионален начин. Формулират се и се разработват позиции и длъжностни характеристики. Много социални, образователни и здравни услуги са заинтересовани да ги назначават. По-нататъшното развитие на тези професии е приоритет и има спешна нужда тези експерти от опит да получат възможност да предадат знанието си в обучителни програми и училища.

„Липсващото звено” се реализира в сътрудничество от 4 европейски партньори от България, Германия и Холандия с опит в психиатрията и психичното здраве и 3 организации, работещи в сферата на бедността и емигрантството – от Белгия, Португалия и Унгария. Задачата, която си поставят, изпълнявайки проекта, е да подкрепят описаните нововъведения, да ги заздравят, разширят и увеличат, както и да ги въведат в държави като България, където те все още са „девствена територия”.

Тримесечното обучение за овластяване включва 5 модула: „Човешки права в психично-здравните практики”; „Работа и кариера”; „Болест и симптоми”, „Моята лична история”и „Работа в групи”. То е замислено като подготовка за бъдещ курс за експерти от опит, който може би ще се случи след приключването на „Липсващото звено”.

 
24 Септември 2014, Благоевград

Парк „Ловен дом“ в Благоевград посреща посетители с обновена визия, показа репортерска проверка на Blagoevgrad.eu. Ре...

11 Август 2014, Благоевград

Часове след началото на благотворителната кампания, която община Благоевград обяви в помощ на пострадалите при наводн...

23 Септември 2013, Благоевград

Вторият регионален пленер по живопис „Благоевград- древен и модерен” ще бъде закрит, съобщиха от пресцентъра на общин...

28 Ноември 2012, Благоевград

Изложба в рамките на международната кампания „16 дни срещу домашното насилие” стартира в Благоевград. Тя е организира...

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване