Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > История
21 Февруари 2020
История
 
ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ

Благоевградското поле е разположено в поречието на река Струма. На североизток е заградено от югозападните склонове на Рила планина, на югоизток от Пирин планина, а на запад от него се простират планините Малешевска и Влахина, по които минава българо-македонската граница. На юг то се слива със Симитлишкото поле, което достига до Кресненското дефиле.

Високите масиви на Рила и възвишенията при с. Бяло поле са естествена преграда срещу нахлуването на северните студени ветрове в Благоевградското поле. От юг долината на река Струма дава възможност за по-дълбоко проникване на топлия средиземноморски вятър. От северозапад често духат дъждоносни ветрове. Ветровитостта е умерена – 1,6 метра в секунда. Почти постоянните планински ветрове, които духат по поречието на река Благоевградска Бистрица, носят свежест от Рила през горещите летни дни.

В най-ниската си част Благоевградското поле е малко. То обхваща около 7000 дка земя без територията на града. Средната му надморска височина е 410 м. В центъра на Благоевград е измерена 389,198м надморска височина. Дължината му от Белополските хълмове до Орановския пролом е 12 км, а средната му широчина е около 7 км. То има преходно континентален климат – между средиземноморския и умерено континенталния. Температурите тук се движат между 0,6 градуса (средна температура за най-студения месец) и 23,4 градуса ( средна температура за най-топлия месец) с годишна амплитуда 22,8 градуса. Абсолютната минимална температура, измерена  през месец януари е – 23,5 градуса, а абсолютната максимална температура е 39,9 градуса, измерена през август. Средната годишна температура е 12,6 градуса. Влиянието на средиземноморския климат се чувства осезателно.

Тук зимата е къса и сравнително мека. Снежната покривка обикновено се появява към края на декември и застила земята до към февруари. Дебелината и е от 0,04 до 0,41м, а средната продължителност около 24 дни. Тук мъглата не се застоява, а средната облачност е 5,1 бала. Пролетта идва обикновено рано. Още в началото на март дървета започват да цъфтят и скоро настава истинска пролет. Лятото се отличава с доста висока температура. Средно през годината слънцето грее повече от 2350 часа, като надминава с над 100 часа годишно слънчевото греене във Варна. Благодарение на многобройните слънчеви дни, този район не случайно е наречен „слънчев Пирински край ”. През лятото валежите са недостатъчни, поради което настъпва засушлив период, продължаващ от 1 до 3 месеца. Годишно в Благоевград падат по 525 литра на квадратен метър. Валежите изобщо не са достатъчни, което налага изкуствено напояване на земеделските култури. Макар че пролетта е ранна, а лятото продължително,сланата продължава да пада до късно през пролетта (април) и се появява още рано през есента (октомври).

През Благоевградското поле от север на юг тече р. Струма, в която от изток се вливат водите на Благоевградска Бистрица. Чрез канали и помпени станции двете реки се използват за напояване на полето. Тук виреят житни култури, но с предимство са редица интензивни култури – тютюн, мак, памук, различни зеленчуци и др. Има благоприятни условия за развитие на овощарство.

В Благоевградското поле бликат топли минерални извори както в самия Благоевград, така и в Симитли и село Осеново. Водите им са богати на минерални вещества – натрий, флуор, сяра и др. Зоната на минералните извори се намира в североизточната част на града в подножието на Дъбравския рид. Топлата вода може да се използва  за лечебни, хигиенни и стопански цели – за оранжерийно производство на ранни зеленчуци. От подземните богатства в Благоевградския район се срещат големи залежи на кафяви каменни въглища, находища от слюда, фелдшпат и мед.

Близките планини – Рила, Пирин и Влахина – са покрити с иглолистни и широколистни гори и обширни пасбища. Голяма част от горите върху по-ниските планински склонове обаче са унищожени, а оголените площи са ерозирани. В миналото тези райони са били покрити с дъбови и букови гори, от които днес почти няма следи. Разбира се, близостта на планините,  особено на Рила, създава условия за развитие на горска промишленост.

Планините са богати на дивеч – лисици, сърни, мечки, вълци и др. В местността Парангалица има резерват за диви животни.

В Благоевградското поле и околните планини почвите са различни по състав. В най-ниската част край р. Струма те са алувиални. Тук са се наслагали пластове от чакъл и пясък, глинесто-песъчливи и речни наносни почви. На много места се срещат подпочвени води.

Върху алувиално-ливадните почви са най-хубавите ливади и градини. Такива почви има в землищата на Благоевград, Симитли, Крупник и др. На хълмистите места, издигащи се на височина до 600-700 метра, преобладават канелено-горските почви. Те заемат най-голяма част от обработваемите площи на всички околни села. Върху тях растат дъб, хвойна, драка, а от земеделските култури – тютюн и фуражни растения. Те са песъчливи, но чрез естествени и изкуствени торове, както и чрез изкуствено поливане, плодородието им може да се подобри. На някои места при устията на деретата и реките има и наносни почви. В районите от 700 до 1700 м надморска височина почвата е кафява горска. На такава почва са разположени селата Бистрица, Градево и др. Както канелените, така и кафявите горски почви са изложени на силна ерозия.

На по-голяма височина се намират тъмните цветни планинско-горски почви, богати на органични вещества от буйната растителност върху тях. Тук виреят смърч, бяла мура и клек, които покриват значителни площи по склоновете на Рила и Пирин.

Най-високите части на Рила и Влахина планина, които обграждат Благоевградското поле, са покрити с планински и ливадни почви.

Съчетанието на почвените и климатични условия, които има землището на Благоевград, и наличието на лековити минерални води прави този край един хубав благодатен кът.

Още от най-стари времена това малко, плодородно поле, напоявано от реките Струма и Бистрица, обкръжено с красив венец от планини, покрити с гори и пасбища, надарено и с топли минерални извори, е привличало човека. Още тогава по тези земи е кипял живот и са се развивали селища. Днес в източната част на полето от двете страни на р. „Бистрица” недалеч от вливането и в р. „Струма” (около 4 км) е разположен град Благоевград, който е административен, политически и  културен център на Пиринския край. В района са разположени и редица села – Бяло поле, Делвино, Дъбрава, Бистрица, Марулево, Мощанец, Церово, Хърсово, Покровник, Айдарово, Рилци.

До 1959г. Благоевград е бил околийски център на тридесет и осем селища, разположени в Благоевградското поле и по склоновете на околните планини.

Прочетете още за историята на Благоевград
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване