Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > Благоевград > История
21 Февруари 2020
История
 
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ПЪРВОБИТНООБЩИННИЯ СТРОЙ
Намерените исторически паметници до този момент говорят, че в Благоевградско са живели хора още от най-древни времена. Навярно човекът тук се е появил още през новокаменната епоха.

Ако се съди по някои керамични фрагменти, намерени при разкопките през 1959г. при село Долно Церово, може да се приеме, че тук е имало неолитно селище. Навярно човекът е обитавал Благоевградския край и през по-късната каменно-медна епоха, както и през матриархалнородовия строй.

Намерени са различни предмети от бронзовата епоха на около 6 км западно от Благоевград в с. Покровник.

През желязната епоха Благоевградския район е бил населяван от тракийско племе, наречено дантелети. Тракийските семейства създали нов вид малки, пръснати край реките и плодородните места селища в местността Талкиандък, Долно Церово, Хърсово, Марулево, Делвино и др. Някои от техните имена са се запазили дори и до наши дни. Тракийски произход имат и старите имена на Рила планина – Дунакс и на Пирин – Орбелос.

Съществуването на старото тракийско селище Скаптопара се потвърждава от намерен паметник с надпис от римско време. Той е намерен и преписан през 1868г. от френския учен-византолог Капелас при с.Грамада ( сега квартал на Благоевград) и гласи „Ние живеем и притежаваме имоти в споменатото село, което е на много привлекателно място, защотото тук има топли извори и самото село се намира между два лагера, разположени в твоята Тракия”. 

Името Скаптопара има тракийски произход и означава „Горно пазарище”, което говори, че селището е възникнало като пазарно и търговско средище.
Близостта на гръцките колонии и връзките на траките с тях оказали влияние както на търговията и занаятите, така и на тракийската култура и религия. Запазените от онова време паметници говорят за високото равнище на тракийската архитектура и изобразително изкуство.
Прочетете още за историята на Благоевград
 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване