Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Екип
21 Февруари 2020
ЕКИП - кои сме ние
 
Диляна Керанова
Диляна Керанова

През 2011г. е завършила магистърска степен по „Социология” със специализация Социологически изследвания и политически маркетинг, а през 2010 г. бакалавърска степен по „Социология” в Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград.

От юли 2011 г. работи като Сътрудник, социални дейности по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” Компонент 4 “Увеличаване на достъпа до грижи при ТБ за високорискови групи – бежанци и търсещи убежище; имигранти; младежи в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”. В периода април-септември 2011г работи за фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София” по стажантска програма на Агенция по заетостта „Ново начало” като Експерт „Връзки с обществеността”.

В периода 2009-2010 г. изпълнява длъжността Консултант по кризисни карти в рамките на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”.

От септември 2009 г. работи като Консултант-доброволец по превенция на ХИВ/СПИН по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

В периода 2008-2010 г. работи като Консултант-доброволец на Информационна линия за психично здраве - Благоевград.

Между 2002 и 2006 г. е била доброволец към Център за образователни програми и социални инициативи - Ямбол.

По време на своето обучение по социология има участия в различни семинари, дискусии, конференции, кръгли маси, обучения, проекти, публикации.

Преминала е редица регионални, национални и международни обучения:

Поредица обучения по сексуално и репродуктивно здраве, Благоевград 2009-2011

Обучителен семинар за неправителствени организации, под-получатели по програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”, организирано Министерство на здравеопазването, Пловдив, 2011г.

Семинар "Обучение за развитие – същност и перспективи" , организиран в рамките на европейския проект "Да научим!", насочен към въвеждане на обучението за развитие в официалната образователна система в България, 2011г.

Изграждане на капацитет на участниците в младежки клубове по равнопоставеност по „Младежка програма 2009-2013” на Български фонд за жените, 2011г

Интензивна програма по социология в рамките на Програма "Еразъм „Трайни и възникващи неравенства: интеграционен капацитет на Европейските пазари и образователни системи" в Албир, област Аликанте, Испания, 2011г

„Популяризиране концепцията за Образование за развитие, предадена през призмата на Целите на хилядолетието за развитие, съгласно проект "Да научим!" Пилотно въвеждане на образованието за развитие в българското училище", 2010г

Практически стаж по проект "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове", 2010г

Лятно училище по подхода „Връстници обучават връстници” – Ковачевци, 2010г

Училище за обучение на връстници от връстници - Долни Лозен, 2010г,

„Психично здраве и помощ за развитие”, фондация HealthNet TPO, Благоевград, 2009г

„Въвеждане на кризисна карта за хора с психична болест в българския контекст” към Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София", Банско 2009г

"Основни принципи на работа на специализирана телефонна линия", Благоевград 2008

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване