Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас > Екип
21 Февруари 2020
ЕКИП - кои сме ние
 
Даниела Йорданова Шалова
Даниела Йорданова Шалова
Сътрудник, социални дейности

През 2011 е завършила бакалавърска степен по “Социална педагогика” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград.

От юли 2011 г. работи като Сътрудник, социални дейности по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” Компонент 4 “Увеличане на достъпа до грижи при ТБ за високорискови групи – бежанци и търсещи убежище; имигранти; младежи в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”.

В периода април-септември 2011 работи за фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София” по стажантска програма на Агенция по заетостта „Ново начало” като Експерт „Обучения и квалификация”.

В периода 2009-2010 г. изпълнява длъжността Консултант по кризисни карти в рамките на проект „Помощ за самопомощ на хората в неравностойно положение. Въвеждане на кризисна карта в българския контекст”.

От септември 2009 г. работи като Консултант-доброволец по превенция на ХИВ/СПИН по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

В периода 2008-2010 г. работи като Консултант-доброволец на Информационна линия за психично здраве - Благоевград.

Между 2002 и 2006 г. е била доброволец към Център за образователни програми и социални инициативи - Ямбол.

Преминала е редица регионални, национални и международни обучения:

- Поредица обучения по сексуално и репродуктивно здраве, Благоевград 2009-2011
- Училище за обучение на връстници от връстници - Долни Лозен, 2010
- Лятно училище по подхода „Връстници обучават връстници” – Ковачевци, 2010
- Международно обучение на тема: „Advocacy for Health”, организирано от Y-PEER Турция, Измир 2010
- „Популяризиране концепцията за Образование за развитие, предадена през призмата на Целите на хилядолетието за развитие, съгласно проект "Да научим!" Пилотно въвеждане на образованието за развитие в българското училище"
- „Въвеждане на кризисна карта за хора с психична болест в българския контекст; „Психично здраве и помощ за развитие”, Банско 2009
- "Основни принципи на работа на специализирана телефонна линия", Благоевград 2008
- “Правата на нашите деца”, Ямбол 2002-2003
- “Да защитим правата на нашите приятели”, Ямбол 2003
- „Активни младежи – граждани на Европа”, Ямбол 2004-2006

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване