Информационен център за психично здраве – Благоевград
Начало > За нас
20 Февруари 2020
ОПИСАНИЕ - за нас
 

Информационен център за психично здраве е една от програмите по стартиралият през месец август 2005г. проект “Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград”.
Основните партньори по проекта са Министерство на Труда и социалната политика чрез Агенция за социално подпомагане; Министерство на Здравеопазването, чрез психично-здравния проект по Пакта за Стабилност, община Благоевград, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Медицински колеж гр.Благоевград.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на холандското външно министерство, програмата MATRA.

Информационният център е основна структура в развитието, укрепването и реализирането на интегрирана информационна система, която да бъде използвана от общността, професионалистите в областта на психичното здраве, потребителите и съответните институции в област Благоевград. Своята дейност Информационният център стартира месец ноември 2005г. с официалното откриване на първия международен форум, организиран от ГИП – София.

Основни цели на Информационния център са:
 събиране и систематизиране на информация относно психично здраве, психични разстройства и рискови групи;

 информиране на обществеността за проблемите на хората с дългосрочна психична болест и техните близки;

 подобряване на координацията между отговорните институции;

 подпомагане реализирането на различни инициативи, които да допринесат за осъществяване на реформа в социалната и психично-здравна област;

 организиране на информационна кампания с цел намаляване на дискриминацията и стигмата по отношение на хората с психични заболявания и улесняване при намирането на работа и жилище.

За постигането на тези цели, Информационен център за психично здраве развива пет програми:

1. Програма ПРОУЧВАНИЯ - целта на тази програма е разработване и прилагане на стратегия за системни проучвания на нагласи, очаквания и нужди в областта на психичното здраве сред различни целеви групи в област Благоевград, оценка на процеса на прилагане на програмите на Информационния център и оценка на ефективността на предоставяните услуги в общността.

2. Програма ОБУЧЕНИЯ - целта на тази програма е обучение на целевите групи, повишаване на знанията и уменията за работа и комуникация с хората с тежка психична болест; създаване отношение на съпричастност и позитивиране на нагласите към хората с тежка психична болест; установяване на работни взаимоотношения и партньорство с представители на целевите групи в рамките на проекта.

3. Програма ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - целта на тази програма е повишаване информираността на целевите групи в областта на психичното здраве и сензитизиране по отношение проблемите на потребителите на психично-здравни услуги и техните близки, чрез събиране, систематизиране и разпространение на информация относно психично здраве, психични разстройства, рискови групи.

4. Програма ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ и ХИВ/СПИН
“Психично здраве и ХИВ/СПИН” е международен проект, по който е предвидено установяването на 9 експертни центъра по Психично здраве и ХИВ/СПИН. За региона на югоизточна Европа са открити три експертни центъра: в Молдова, Белград и Благоевград. В Благоевград експертният център ще бъде открит като самостоятелна програма към Информационния център за психично здраве.

5. Програма ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - целта на тази програма е повишаване на толерантността на общността в Благоевград към проблемите на психичното здраве; намаляване на дискриминацията и стигмата към хората с психично разстройство на работното място и по местоживеене. 

 
КАЛЕНДАР
25 Октомври
Благоевград
Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг стартира група за собствен опит в град Благоевград
Организатор: Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг
 
посетете официалния уеб сайт на Глобална инициатива в психиатрията
Общи условия за ползване